Magyar közlöny, 2009. november (154-172. szám)

2009-11-03 / 154. szám

MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 3., kedd Tartalomjegyzék 246/2009. (XI. 3.) Korm. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév rendelet Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 39202 36/2009. (XI. 3.) EüM Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer rendelet működésének részletes szabályairól 39207 142/2009. (XI. 3.) FVM A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának rendelet egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról 39209 59/2009. (XI. 3.) IRM A központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés rendelet formájáról és módjáról, valamint az adatszolgáltatás rendjéről 39216 60/2009. (XI. 3.) KHEM A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök rendelet betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról 39218 30/2009. (XI. 3.) ÖM Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett rendelet ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól 39221 1181/2009. (XI. 3.) Korm. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között határozat a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 3922/ 1182/2009. (XI. 3.) Korm. Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz határozat Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keret-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről 39225

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék