Magyar közlöny, 2009. december (173-187. szám)

2009-12-01 / 173. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 1 kedd Tartalomjegyzék 265/2009. (XII. 1.) Korm. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet rendelet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről 43250 266/2009. (XII. 1.) Korm. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelet végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról 43258 267/2009. (XII. 1.) Korm. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelet módosításáról 43261 268/2009. (XII. 1.) Korm. A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti rendelet pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról 43262 269/2009. (XII. 1.) Korm. Az utasjogi felügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó rendelet részletes szabályokról 43263 270/2009. (XII. 1.) Korm. A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti rendelet személyszállítás részletes feltételeiről 43265 271/2009. (XII. 1.) Korm. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás rendelet részletes feltételeiről 43269 272/2009. (XII. 1.) Korm. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és rendelet pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról 43277 32/2009. (XII. 1.) MNB A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és rendelet az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről* 43280 68/2009. (XII. 1.) KHEM A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló rendelet 7/2002. (I.28.) KöViM rendelet módosításáról 43852 1202/2009. (XII. 1.) Korm. A földgázellátási válsághelyzettel összefüggésben szükséges kormányzati határozat feladatokról 43853 1203/2009. (XII. 1.) Korm. A minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő, határozat teljesítményösztönzési célú intézkedésekről 43854 1204/2009. (XII. 1.) Korm. Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító határozat okiratának módosításáról 43857 1205/2009. (XII. 1.) Korm. A Hajléktalanokért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 43857 határozat 96/2009. (XII. 1.) ME A Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar határozat tagozata elnökének felmentéséről, valamint új elnökének kinevezéséről 43858 * A rendeletet és annak mellékleteit (43280-43851. o.) a Magyar Közlöny 2009. évi 173. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék­ fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék