Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. január-február (12. évfolyam, 1-8. szám)

2009-01-10 / 1. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 10., szombat XII. évfolyam, 2009/1. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Előfizetőink figyelmét az értesítő utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi előfizetési árainkra TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai A korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos feladatokról szóló 1/2009. (I. 10.) HM utasítás.................................. 3 A JAS 39 EBS HU Gripen típusú harcászati repülőgépek bér­leti időszakra vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló 2/2009. (I. 10.) HM utasítás.................................. 5 A kanadai repülőgép-vezetői képzésre történő toborzás, állo­mányba vétel és katonai alapkiképzés 2009-2019-ig tör­ténő végrehajtásáról szóló 3/2009. (I. 10.) HM utasítás . 8 Az igazságügyi és rendészeti miniszter utasítása Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cafeteria Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2009. (1.10.) IRM uta­sítás...................................................................................... 14 Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatója Az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatlapjairól, a kitöltési kódszótárakról és a ki­töltési szabályzatról szóló 1/2009. (I. 10.) IRM tájékoz­tató* ................................................................................... 23 V. Személyügyi hírek Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei...................... 366­ ­ Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei........... 366 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei Álláspályázatok 367 A Szegedi Közjegyzői Kamara elnöke pályázatot hirdet a Kunszentmiklós 1. körzetszámú közjegyzői állásra .... 367 VIII. Közlemények A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye A települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott általános működési tá­mogatás éves összegéről.................................................... 369 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleményei szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről........................ 370 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2008. július 1. és 2008. december 31. között bejegyzett társaságokról ... 371 az igazságügyi szakértői névjegyzékből 2008. július 1. és 2008. december 31. között törölt szakértőkről............... 372 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a 2009. január 1-jétől hatályos, a közgyógyellátás kereté­ben rendelhető gyógyászati segédeszközökről............... 375 * A tájékoztató teljes szövegét a 2009/1. számú (2009. január 10-én megjelenő) Hivatalos Értesítő CD-melléklete tartalmazza, amelyet a Magyar Közlöny előfizetőinek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746, postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

Next