Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. május (12. évfolyam, 21-27. szám)

2009-05-06 / 21. szám

hivatalos értesítő A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 6., szerda XII. évfolyam, 2009/21. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A külügyminiszter utasítása A válsághelyzet esetére megállapított különpótlékról szóló 7/2009. (V. 6.) KüM utasítás.................................. 4600 A pénzügyminiszter utasításai A pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költség­­vetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésé­nek eljárási rendjéről szóló 1/2009. (II. 20.) PM utasítás módosításáról szóló 4/2009. (V. 6.) PM utasítás........... 4601 Miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2009. (V. 6.) PM uta­sítás ............................................................................... 4602 V. Személyügyi hírek Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei. .................................................................................... 4603 VI. Alapító okiratok Az 1956-os Forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány mó­dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 4604 VIII. Közlemények A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szakképesítések ajánlott szakmai programjainak a kiadá­sáról Webprogramozó................................................................ 4609 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező................... 4662 Általános rendszergazda...................................................... 4706 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közle­ménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének fel­­használásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadá­sáról ................................................................................... 4749 Az Állat-egészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület be­ ■­­számolója a 2008. évben végzett tevékenységéről......... 4750 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának közleménye a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek haszonbérleti pályázati szabályzatának kibocsátásáról.......................... 4751 IX. Hirdetmények A Humanista Párt 2005-2008. évi pénzügyi beszámolói . . 4759 A Kereszténydemokrata Néppárt 2008. évi pénzügyi beszá­molója................................................................................. 4763 Szolgálati igazolványok érvénytelenítése............................ 4764

Next