Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. június (12. évfolyam, 28-31. szám)

2009-06-05 / 28. szám

V. Személyügyi hírek Az Állami Számvevőszék személyügyi hírei...................... 5562 Álláspályázatok A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) pályázatot hirdet a Miniszterel­nöki Hivatal nevében a Miniszterelnöki Hivatal Minisz­terelnöki Kabinetiroda Politikai és Társadalmi Kapcso­latok Főosztály Koordinációs Osztályán osztályvezetői munkakör betöltésére........................................................ 5562 VII. Pályázati felhívások Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása . gazdasági társaságok felügyelőbizottsága elnöki tisztsé­gének betöltésére alkalmas személyek névjegyzékbe ke­rülésére ................................................................................... 5564 A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívásai az atlanti gondolatot népszerűsítő civil szervezetek támogatá­sára...................................................................................... 5567 a közkönyvtárak uniós programjának 2009. évi támogatására 5575 a NATO Kommunikációs Stratégiához kapcsolódó támoga­tások igénybevételére........................................................ 5586 A Magyar Fejlesztési Bank pályázati felhívása részvények értékesítésére........................................................................ 5594 VIII. Közlemények Az Állami Számvevőszék vizsgálatai.................................... 5598 A honvédelmi miniszter határozatai* a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala alapító­­ okiratának módosításáról szóló 6/2009. (VI. 5.) HM hatá­rozat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege. . 5602 a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala alapító ok­iratának módosításáról szóló 7/2009. (VI. 5.) HM határo­zat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege . .. 5602 a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról szóló 8/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege . .................. 5602 a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról szóló 9/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege...........................................................................­. 5602 a Honvédelmi Minisztérium Katona-egészségügyi Kiváló­sági Központ alapító okiratának módosításáról szóló 10/2009. (VI. 5.) HIM határozat és az alapító okirat egysé­ges szerkezetű szövege.................................................... 5602 a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Ható­sági Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 11/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egysé­ges szerkezetű szöveg...................................................... 5602 a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okiratá­nak módosításáról szóló 12/2009. (VI. 5.) HM határozat 5602 a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal alapító okirata hatályos szövegének kiadásáról szóló 13/2009. (VI. 5.) HM határozat.................................................................... 5602 a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség alapító okiratának módosításáról szóló 14/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege........................................ 5602 a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség alapító okiratának módosításáról szóló 15/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egysé­ges szerkezetű szövege.................................................... 5602 a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy­nökség alapító okiratának módosításáról szóló 16/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egységes szerke­zetű szövege...................................................................... 5602 a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okiratának módosításáról szóló 17/2009. (VI. 5.) HM határozat és az alapító okirat egységes szerkezetű szövege............................................................................... 5602 TARTALOM * A határozatok szövegét a Hivatalos Értesítő 2009. évi 28. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet az előfizetőknek kérésre megküldünk (tele­fon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). / / Budapest, 2009. június 5., péntek XII. évfolyam, 2009/28. szám

Next