Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. április (12. évfolyam, 13-20. szám)

2009-04-03 / 13. szám

1­0T ~W HIVATALOS Budapest, 2009. április 3., péntek A MAGYAR KÖZLÖNY ÉLETE fi W TEstro XII. évfolyam, 2009/13. szám TART III. Utasítások, jogi iránymutatások Az egészségügyi miniszter utasítása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2009. (IV. 3.) EüM utasítás........................................................ 3569 A honvédelmi miniszter utasításai A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szervei által a NAMO részére nyújtott szolgáltatásokról és azok elszámolási és számlázási rendjéről szóló 24/2009. (IV. 3.) HM utasítás........................................................... 3584 A köztisztviselők és munkavállalók élelmezési ellátásáról szóló 25/2009. (IV. 3.) HM utasítás............................... 3590 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruhá­zási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás........................................... 3593 A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai A fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 21/2009. (IV. 3.) KHEM utasítás . . 3602 A központosított illetményszámfejtésről szóló 22/2009. (IV. 3.) KHEM utasítás.................................................... 3609 A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működési rendjéről szóló 23/2009. (IV. 3.) KHEM utasítás........................... 3614 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 11. §-ának (1) bekezdésében meg­határozott befizetési kötelezettségéről szóló 8/2009. (IV. 3.) NFGM utasítás.................................................... 3616 Az önkormányzati miniszter utasítása Egyes miniszteri utasítások módosításáról szóló 8/2009. (IV. 3.) ÖM utasítás.......................................................... 3617 A pénzügyminiszter utasítása A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályza­táról szóló 5/2008. (MK 48.) PM utasítás módosításáról szóló 3/2009. (IV. 3.) PM utasítás.................................. 3621 ALOM A szociális és munkaügyi miniszter utasításai A köztisztviselői többletlétszám biztosításáról „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevé­kenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén” című pro­jekthez szóló 6/2009. (IV. 3.) SZMM utasítás................ 3637 A köztisztviselői többletlétszám biztosításáról (TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző já­rulékkedvezmények”) szóló 33/2007. (M.n­I. 1.) SZMM utasítás módosításáról szóló 7/2009. (IV. 3.) SZMM uta­sítás ................................................................................... 3638 V. Személyügyi hírek A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei.................. 3639 Álláspályázatok Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázatot hirdet a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tan­székállományában főiskolai tanári munkakör betöltésére 3639 Alsózsolca város jegyzője pályázatot hirdet kiemelt építés­hatósági ügyintéző munkakör betöltésére....................... 3640 Baktalórántháza Város Önkormányzatának Képviselő-testü­lete pályázatot hirdet aljegyzői álláshely betöltésére ... 3640 Budapest Főváros Önkormányzatának főpolgármestere pá­lyázatot hirdet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona határozatlan időre szóló gazdasági vezetői beosztásának ellátására............................................................................. 3641 Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet mezőőri munkakör betöltésére........... 3642 A Fejér Megyei Közgyűlés pályázatot hirdet az általa fenn­tartott Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatói ál­láshelyére .......................................................................... 3642 Nyírtasi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségvetési-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére........................................................ 3643 Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pá­lyázatot hirdet intézményvezetői megbízásra.................. /1 3644

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék