Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. április (12. évfolyam, 13-20. szám)

2009-04-03 / 13. szám

3568 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2009/13. szám VI. Alapító okiratok A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)........................................................................ 3645 VII. Pályázati felhívások Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívásai szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre .... 3654 szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvételre.............. 3659 Pályázati felhívás Gödöllő Város Önkormányzata feladatkö­rébe tartozó autóbusszal végzett, menetrend szerinti, he­lyi személyszállítás ellátására............................................. 3664 VIII. Közlemények* A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfo­lyamairól................................................................................. 3666 A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökhelyet­tesének 1/2009. (IV. 3.) HVKFH közleménye egységes NATO-előírások elfogadásáról........................................... 3671 A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és infra­strukturális szakállamtitkárának 2/2009. (IV. 3.) HM VTISZÁT közleménye NATO egységesítési egyezmé­nyek elfogadásáról............................................................... 3675 A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Közlekedési Szabályozási Főosztályának közleménye az M172 Multilaterális megállapodásról........................ 3677 A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének közleménye a IV. Széchenyi-futam - Alternatív Hajtású Járművek Versenyén bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvez­ményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről szóló 4/2009. (IV. 3.) MSZH közlemény.................................................. 3685 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz­ponti Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sor­számáról ................................................................................. 3686 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szak­­igazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hir­detményei ............................................................................... 3687 IX. Hirdetmények Az SZDSZ Magyar Liberális Párt választási költségének el­számolása ............................................................................... 3691 A Magyar Szocialista Munkáspárt pénzügyi beszámolója 3692 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadá­sában megjelent jogi aktusokról (2009. március 12-24.) 3693 A Közbeszerzési Értesítő 32. számának (2009. március 18.) tartalomjegyzékéről........................................................... 3712 A Közbeszerzési Értesítő 33. számának (2009. március 20.) tartalomj­egyzékéről........................................................... 3716 A Közbeszerzési Értesítő 34. számának (2009. március 23.) tartalomjegyzékéről........................................................... 3720 A Közbeszerzési Értesítő 35. számának (2009. március 25.) tartalomjegyzékéről........................................................ 3725 A Közbeszerzési Értesítő 36. számának (2009. március 27.) tartalomjegyzékéről........................................................... 3728 A Közbeszerzési Értesítő 37. számának (2009. március 30.) tartalomj­egyzékéről........................................................... 3731 Számlatömbök és nyomtatványok használatának érvényte­lenítése ................................................................................... 3735 Felügyeleti igazolvány érvénytelenítése................................ 3736

Next