Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. július-augusztus (12. évfolyam, 32-43. szám)

2009-07-01 / 32. szám

itm­e­­­n //­ATALOS ÉRTESITO A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. július 1., szerda XII. évfolyam, 2009/32. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások­­ A honvédelmi miniszter utasítása A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegház­hatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 51/2009. (VI. 1.) HM utasítás............................ 6529 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 8/2009. (VII. 1.) KvVM utasítás.............................................. 6533 A külügyminiszter utasítása A 2009. évi pályázati eredmények végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 9/2009. (VII. 1.) KüM utasítás.......... 6539 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasítása A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informá­­cióbiztonsági Szabályzatának 7/2008. (IX. 25.) NFGM utasítása módosításáról szóló 15/2009. (VH. 1.) NFGM utasítás...................................................................... 6540 Az oktatási és kulturális miniszter utasítása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyeleti, tulaj­donosi, alapítói jogok gyakorlásának rendjének 1/2009. (I. 30.) OKM utasítással kiadott szabályzata módosításá­ról szóló 2/2009. (VII. 1.) OKM utasítás...................... 6542 A szociális és munkaügyi miniszter utasítása A rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 17/2009. (VII. 1.) SZMM utasítás........ 6560 VII. Pályázati felhívások A Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancs­noksága pályázati felhívása.......................................... 6562 VIII. Közlemények A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfo­lyamairól........................................................................ 6563 Az egészségügyi miniszter határozata Az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költ­ségvetési szervek besorolásáról szóló 1/2009. (VII. 1.) EüM határozat............................................................ 6568 A honvédelmi miniszter határozatai A Honvédelmi Minisztérium 15/2008. (HK 5.) HM határo­zattal kiadott alapító okiratának hatályon kívül helyezésé­ről szóló 55/2009. (VII. 1.) HM határozat.................... 6571 Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról szóló 56/2009. (VII. 1.) HM határozat........................ 6572 Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozat (hatályos szöveg)........................................................ 6574 A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról szóló 111/2007. (HK 16.) HM határozat (hatályos szöveg).................... 6579 Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság jogi személyiségű szervezeti egységei (hatályos szöveg).......................... 6581 A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnökhelyet­tesének közleménye Egységes NATO-előírások elfogadásáról szóló 4/2009. (VA. 1.) HM HVKFH közlemény.............................. 6588 A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei A Vodafone Magyarország Zrt. 2007/2008. évi elkülönítet­ten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irá­nyuló eljárás (DH/2372-11/2009.).............................. 6590 A Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi elkülönítetten vezetett számviteli kimutatásának jóváhagyására irányuló eljárás (DH/1687-16/2009.).................................................. 6591 A Fővárosi Bíróság ítélete (bírósági döntés tanácsi határozat tárgyában).................................................................. 6594 A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei Határozat fellebbezés elbírálásáról (FK/615-185/2009.). . . 6602 Határozat fellebbezés elbírálásáról (FK/615-186/2009.). . . 6605 Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hír­közlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2009. május hónapban közzétett érdemi határozatokról.......... 6609

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék