Hivatalos Értesítő - A Magyar Közlöny Melléklete, 2009. november-december (12. évfolyam, 54-65. szám)

2009-11-27 / 57. szám

13226 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2009.évi 57.szám 5. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 910200 múzeumi tevékenység III. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum működése 1. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum élén főigazgató áll, akit - pályázat alapján - az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján határozott időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 2. A gazdasági vezetőt a Kt. 8. § (2) bekezdése alapján - a főigazgató javaslatára-a miniszter pályázat útján, határozatlan időre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 3. A főigazgató-helyetteseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján, határozott időre a főigazgató - a miniszter egyetértésével - bízza meg, illetve vonja vissza megbízásukat (szükség esetén nevezi ki és menti fel őket), valamint gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. 4. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 5. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által előírt rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A főigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatálybalépését követő 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 6. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium belső szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi. IV. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gazdálkodása A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Múzeumi kiállítási tevékenység 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 910203

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék