Bernhard Zsigmond szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 13. évfolyam (Budapest, 1926)

1-12. szám tartalomjegyzéke - TANULMÁNYOK - Dr. Kecskés Pál: Az "Üdvhadsereg"

Dr Kecskés : Az ..Üdvhadsereg" t lapja a „The War Gry", mely a magyar fővárosban „Segély­kiáltás" címen havonta kétszer jelenik meg. Új tagok toborozása vagy utcai gyűléseken („open air meeting"), vagy zárt helyiségben tartott gyűléseken („indoor meeting") történik. Úgy az utcai, mint a zárthelyi gyűléseknek istentiszteleti jelleget adnak. Az üdvhadsereg gyűléshelyei rend­szerint a nagyvárosok boulevardjain vagy a szegények lakta negyedekben találhatók. Sokszor egy korábbi üzlethelyiség, kávé­ház vagy mulatóhely szolgál erre a célra. Az istentiszteletet rend­szerint az esti órákban tartják, de nem ritkán éjfélkor vagy még később is, alkalmazkodva az utcáról, mulatókból, kávéházakból összeverődött publikumhoz. Ha egy ilyen helyiségbe belépünk, a falon komoly, meg­térésre figyelmeztető szentírási mondások fogadnak bennünket. A közönség széksorokban foglal helyet. Szemben az emelvényen foglalnak helyet a katonák és a nővérek, valamint a zenekar, mely rézkürtökkel és nagydobokkal erősíti a harmónium által kísért, gyorsütemű éneket. Az emelvény egyik oldalán látható az üdvhadsereg vörös (Krisztus vérének)—sárga (a Szentlélek tüzének) — kék (a tisztaság szimbóluma) színű zászlaja. Középen szószék, alatta egy hosszú imazsámoly, a „bűnbánati pad", a „megtérők" fogadására. Az ének és a bevezető ima végeztével egy tiszt vagy tisztnő lép a szószékre. Hangoztatja, hogy a vallásosság lényege nem valami fájdalmas rezignáció, nem is a bűntudat súlya alatti roskadozás, hanem öröm és békesség. Ennek bizonyítására mindjárt fel is üti a bibliát s olvassa a 94. zsoltárt: «Örvendezzünk, jertek, az Úr előtt, Újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Hálával lépjünk színe elé reggel És újjongjunk előtte énekekkel!» íme, ez az örvendező istenszolgálat az üdvhadsereg célja,. — magyarázza a szónok. Azért is fogadja itt az embert dob­pergés és réztrombita harsogása. Bárcsak kedve jönne mennél többnek a jelenlévők közül az üdvhadsereg sorába lépni s hallelu­jázó katonáival együtt örvendezni! A rövid, 8—10 perces beszéd után ismét felharsan az ének. Majd egymásután szószékre lépnek a „bizonyságtevők". Elmondják, hogy valamikor ők is az utcáról vetődtek be, de bűnbánatot tartottak s az üdvhadsereg katonáivá lettek. Egy volt utcai leány erősíti, hogy a lejtő legmélyéről szabadította őt meg az üdv­hadsereg s adta vissza a tisztességes életnek, melyben boldogan él. Majd idősebb férfi lép a szószékre: Iszákos és kártyás volt. Mióta az üdvhadsereg tagja, minden mértéktelen élvezettől tartóz­kodik s élvezi a munkás élet örömeit. Utána egy hölgy jelenik meg a szószéken s elmondja, hogy 10 évi szerencsétlen házas­élet után épen válni készült a férjétől, mikor véletlenül az ember­áradat besodorta magával az utcáról az üdvhadsereg imaházába. Itt ismét visszanyerte a hitét s azóta boldog házaséletet ék -> 300

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék