Magyar Kurir, 1788. január-június (2. évfolyam, 2-51. szám)

1788-06-25 / 50. szám

s­* hől nevezetes edgy 'Sidónak cselekedete , ki egy láng között lévő háznak ablakát be­vágtán, annak padlásáról edgy szalonnát, mely már szinte meg­gyűl valt, a’ maga Izraélita vállain le-hozott* N.B. Eddig a’ mi ki-nyomtatott Újság leve- Jeveseinknek leszve halászói és újra ki-nyomtatói, u. m. a’ Früh und Abendblatt» — Auszug aller Eur« s Zeitung. — Wienerbletteben ’s a’ t. mellyek edgy­ Udvari Tanáts Ur által fera rostáltattanak vala mint a’ miéink, hanem más minden­féle újságokból öszs­ye-szedettettenek — és minden nap egy árkost ad­nak vala jó altson­ ki, hogy az által az Olvasókat arágó­-­hoz hódittsák — eddig mondom ezeknek ki­adói fel­tartott fővel járnak vala sétálni , mert tí­zeknek leg­több Olvasói valának. — A’ múlt Tsts­­zöcsöktől fogva pedig ezek mind le-sütötték feje­ket, és tsak úgy suttognak e­gy - más között —­­vállyon mi az oka ? A’ múlt héten a’ meg­neve­­zett napon edgy Decrétum jőve ellsenek az Áu­­oriai Kom­ányazó székröl, melly által meg­ m­ltatá­­nak ezen Német Leveleknek ki-adói, hogy semmi F. Cs. és Királyi Birodalomban ki jött más Újság levelekből tsak edgy szót­ is ki-venni és újra nyom­tattatni, vagy különös Császári Tartományokban e­­sett történeteket azokba tenni meg­ b­e próbálják ; el­lenben minden Császári Királyi Birodalmon ki­vili lévő Újság leveleket a’ magok hasznokra fordíthat­nak* Jó éjtszakát ezeknek ! St. Sí

Next