Magyar Kurir, 1788. január-június (2. évfolyam, 2-51. szám)

1788-04-02 / 26. szám

(XXVI.) 257 A’ ROMAI TS­ASZ­ART és AP. KIRÁLYI FELSÉGNEK KEGYELMES ENGEDELMÉVEL. Indúlt BETSBOL Szeredán 2. áprilisben. 1788» mmmmmmmmmmmmmmmm­mmmmmmf mi...........■ ■ mw iit ■f—j A nevezetesebb Tudósitáso Ti /D*ég min °ttától­­ fogva a’ Törökök és a’ F. Tsá- Jlv-Ís szárí Udvar között a’ m­ostani égő tűz fel­­lobbant, az ólra a’ Konstantzínápolyban follyó neve­zetesebb történetekről még a’ F­ Udvar is igen ke­­veset tudósittathatott , O­ly titkosok a’ Törökök is már, csak az onnan szökőkből viszünk többnyire min­­den hiteket. — Az ottan lévő Francziák ugyan né­mely titkos dolgokat­ is meg fzoktanak írni bizonyos rovarokhoz , a­honnan úgy értjük, hogy a Mus­­­kák ellen öszve­gyűlt Torok Sergek 5-felé kivál-­­ c­sak

Next