Magyar Kurir, 1788. január-június (2. évfolyam, 2-51. szám)

1788-06-25 / 50. szám

Sír­v Elegyes Apprófágok* A’ Nyitrai Kamarális * administrátor Klobusiczki Ur által a’ F. Helytartó Tanátson özvedgyé lett Ta­­nátsosi Hivatalra emeltetett, eddig ugyan itt volt Titoknak, Kis-Jókai Takáts Ferentz Ur, és az Uz* által üresittetett Titoknak! székbe ült Steiner Josef Ur, eddig volt Praesidial. Concipista — mely Hiva­talokban lejendő hivségeket ezen h. 12-dikén, a’ F. Helytartó Tanáts előtt hitekkel pecsételik­ meg. —­ Generál Devins a’ maga sebeiből tsak nem e­’­gészszen meg­gyógyúlt. — A’ Jassiban el­fogott Hert­eg Ipsylandi a’ m. h. 31 dikén a’ Gallicziai só Kormányozó Gróf Brigida Urnái ebédelt, és a* nap-keletieknek szokások­ szerint mind ebéd előtt , mind utánna meg­mosdék. Ez után 4 ed napokkal Briinbe indúla lakni. Ezen hónapnak dikén (igy írják a* Nagy Tábortól) ki jó edgy Pompás Török Tiszt Belgrád­­ból nagy bátorsággal , és kezd közelitteni a’ mi Táborunkhoz. Midőn ezt Obers­lajdinánt Karat­ai m­eg­látná , kérdi edgy Pattantyústól , ha le­ tudnák lőni azt a’ Törököt ? — miért nem — felel emez; azonban néki szegzi az ágyút — kiált — jó éjtsza­­kát Török! És úgy meg­lövé, hogy lovaitól ed­­gyütt azonnal el­esék. Gáts és Fégles között Vámosfalván Aprilisb. Pos­ta állitatott­ fel. — Liptóvármegyéböl tudósitatunk, hogy itt a’ búzának Posonyi mérője 1 forintra; a’ Rosnak 3 for. 30 kra; az árpának 3-ra 6 kra ; a Zabnak 2 forintra lépet. — Ugyan ezen Várme­gyében Sz. Miklosan Májusnak 27-dikén éjtszaká­­nak idején tűz­­imodván 17 házak füsté lettenek . hói

Next