Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

rint igaznak lenni: — A’ Patemkini Nagy Orofz Se­regnek egy ofztályja Bender-felé vonja magát, hogy KámenJ'zkoj Vezért eröíittse, a’ ki Febr. 15-diköí fogva az említett Várnak meg-fzáilá savai foglalatoskodik. A1 pevezettSeregnek máíik ofztályja-^fo'er/wíforfelé fordul, hogy ezt a’ fekete Tenger-mellyéki helyet el-foglalja. A’ Románzovi Sereg a’ Duna mellett {erjefzkedik ki, és a’ R. Tsáfzári Seregnek eögyesülésében Brailpvnak meg-vételét fogja próbálni; Mihent a’ Tenger le tsen­­defedik, a’ Sebeftye vára és Otzakov előtt álló hajók az Orofzokat Akiermánnál és Riliánovánál fegitteni fogják. — A’ R. Tsáfzári hadaknak nagyobb réfze Zemliri és P^tervára között fog állani, és jó. idővel Szerviába ütni és Belgrádot oftypmolni. A’ b.ál fzár­­nyan mefzfze terjedő Seregek a’Bánátban, fok rendbéli Tudóíitáfokként, mozdulásban vágynak immár, hogy Tántsovát, Ujpalánkát, Szitppáneket és Orsovát vé­delmezzék. Az stllion- hegyé re erős Nép állittatik-fel, és a’ Veteránt- Даг/qng annál inkább körül-vétettetik sántzokkal Mihelyt a’ Kóhurgi Sereg’ nap-kelet és a’ Bánáti dél-felöl utat nyitott magának Oiáh-orfzág­­ba, az Erdély-orfzági Seregek a’Pafzfz ufóktól, a’ ne­vezett Orfzsgba bellyebb befognak hatni, hogy á’ Tsáfzári Sereggel ’-s egyfzersmind az Orofzókkal öfz­­ve-kaptsoíják magokat, és kozpnségefőp Brailovra és Bukureilre tzélozó fzándékjokat el - érhefsék. — A* jobb ízárnyan, melly a’ Slavoniai és Hpryáth-orfzá­­gi és Tenger-mellyéki Sergekből áll, minden kéfzen tartja magat, és a’ Bosniai Kerefztyének fegedelme ^ellett várja Laudonnak el-érkezését, hogy Berbtfnek gy Török Grádiskának vívásához foghafsoü, mely-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék