Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

(XXVlib) - 34? Á’ JROMAÍ TSASZÁRÍ ÉS AP. KIRÁLYI FELSÉG­NEK KEGYELMES ÉNGEDELMÉVÉL. Mä, indáit BÉTSBőL Szeredáh 8. Áprilisben Í789. Elegyes Вási Túdójitáfok: futtognak Bétsben némellyek ? Azt,' hogy ama hireá Londoni Orvos Doktor Tzimeri hian itten volna és Felséges Ürunknak molíarii hyavállyájából való tökélletes ki-gyógyúláááról égéfé feménységet ríyujtaná. E’ még eddig tsak bizonyost fiittogás: de hogy bizonyos fiit* légyen — mig ártól jót álhatnánk , azt az Örvendetes Hirt írhatják i hogy ő Felségé a’ műit Szombaton,' a’ midőn egy ieg-kéílemeiefebb Tavafzí-riáp valá, kl-fzekéredzetti aSátiiap pedig Cercle valá; mélyből Örömmel lát­­hogy Ö Felségéhé к hyavallyájá nemi éppeíf Yefícdelmesmint nérhéllyék góbdÖlják fá­* ti tó.­Нам

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék