Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

tátják, '’s nem-is volnának alkalmafok; de 40-ezer Rab közzül, kik mod a’ F. Ts. Királyi vafat hor­dozzák, tsak feliből-is alkalraos hadi-teft vállik. — G. Hadik és B. Laudon máig-is Bétsben vágynak.— JDevinsröi a’ mondatik , hogy a’ moftani nyavallyá­­ja által a’ hadi-életre éppen alkalmatlanná lett vol­na. -----A’ Bétsi Hugufiána Vallású gyülekezetnek edgyik Prédikátora T. T. Fokh Ur pedig járt a’ ma. ga Betegjeihez imadkoztatni , mig az imádságot nem halló ofioba Halált haza vivén, a’ múlt héten meg-hala. Buda. — „ A’ F. Tsáfzár a’ Mező - Hegyefi Ts. Ménes fő - gondvifelöjének Májor Csekonts Urnák jo­­valiására kegyelmeién el-végezni méltoztatott, hogy ennekutánna Mező - Hegy efen minden efztendöben 2 Barom és egyébb Vásárok, u. m. Aprilisnek és Ok­­tob rnek első napjain, vagy ha ezeken Innep talál­na lenni , az utánna következendöken tartafsanak. — A’ F. Tsáfzár Szabolts - Vármegyének eddig volt Vice - Ispánnyát Vay Jofef Urat, és a’Helytartó Ta­­nátson eddig volt Titoknak Vcifzinger Urat a’ Hely­tartó Tanátson Tanátsofokká — a’ Fiumei Kormá­­nyazó-fzéken volt Titoknak Gróf Pd/Jy Urat, és a* Pefth-Vármegyei fő Notáriuft Fefietits Urat pedig a’ F. Helytartó Tanátson Titoknokoká tenni mél­­tóztatott. JDebretzcnben meg-ölt egy gyereket a' Barkas, 's Ко» losvdrt fzületett más hellyette. Debretzenben 28- Mdrtzy. ,, Ezen hónapnak 22- következendő ízerentsétlen töiténet esék itten. F f 2 Egy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék