Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

bofzonkodva a’ Várofi Politziához küldöttek illy ize­­nettel: „ hogy tí-nagyságok Jenki Bitangiának gond­­jót nem vifelik. Ezt még-halván ama magzat-nél­kül lévő, de még-is fok fiakat tápláló jó fzivű ke­­gyess édes Anva Gén. Gróf Bethlen Adámne' Afz~ fzony Ö-nagysága , a’ maga oltalma alá vette, ’s nevelteti. Moll Ítélje meg már az ok öS Publicum ! mellyik ezen ártatlannak az édes Annya? az-é ? a’ ki ezt a’ maga tulajdon gyönyörűsége Csóréjá­ból méhébe fogodván, fzüietéíé után kétfzer 4\ óra :’.ült már el vetette; vagy az? a’ ki ezt oltalma alá fogottá, Kedves Grófné ! Kegyes édes Anya ! Ilidd el ez ^ valóságos jó - f selekedet! niely a’ Te hamvadat i*s nagy jutalommal fogja követni.—A’fze­­rerpsétlen Magzatoknak valóságos édes Attyak II-dik Jojef; kinek ezer ’s meg ezer fiái vágynak, a’ ma» ga dühös ellenséginek gyámoltalanál maradott gyer­mekeit-is nagy költséggel hordotja - fel Bétsbe , és azokat gondvifelö Atyai oltalma alá fogadja. Ha. ezén fzerentsétlen Kolosvári gyereket a’ F, Udvar* kiifzöbébén tették volna-le olly kérelemmel, hogy azt ö Felsége a* maga nevére Jofcfnek kerefzteltest­­fe, ’s rievéltefse- fel , nints bizouyolbbb, minthogy meg tseltkedte volna. A’ Magyar Kurír pedig tsak abban-is gyönyörűséget talál magának, ha az ö ne­vére Sándornak kerefzteltetett. “ — „ Kolpsvárt a’ Gabófia ném igen drága: a’ fzép tifzta-buzának vé­kája i forint; a’ zaknak és Török-búzának fél f<?­­rint; de a’ hús és fzalanna, a’ régi óltsósághoz ke­lp eft, bezzeg drága; rfiivel amannak fontja, 5, en- Bek nedie Я kraitzár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék