Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

3?3 felös vala. Egy négy efztendös Kisded-leányka je­­len-lévén a’ fzobában, úgy annyira meg-irtózott az Annya haldoklásától , hogy a’ nehéz nyavaüya-tö­­rés leg - ottan rázni kezdette , a’ mely meg - fern fzünt mind addig , valamig a’ Kisded kevés órák múlva meg holt. Ezen ifzonyúságot tselekedett ré­­fzeges ember , már lántzolva várja a’ fejére mon­dandó Sententziát. — Mi nem következik a’ réfzeg­­ségbö! , ezen Terméfzetet ifzonyitó példából lát­ni lehet. Hadi - Környüláiláfok. Lemberg. 22. Mártzy. „ Minekutánna Hertzeg Kóburg Tudófitáít vett volna , hogy az ellenséges Sergek öfzve-húzódnak, és imitt amott nagy tsopor­­tokban mutagatják magokat, tehát minden Lovas­népét öfz ve-vonta magához , és ennek egy réfzét Moldova felé meg-inditotta. — Gailitziának Népes­sége 3290,433 élő emberekre fzámláltatik , kik kö­zött 199,735 ’Sídók találtatnak. 103 Várofok, 201 Mezö-vároíok , 571Ó Faluk és 1937 Uradalmok (fio­­minium) találtatnak benne. Szerim 23. Mártzy. ,, ZemHrt körül még a’ m. hón. 2i-dikéig egéfz tse.ndefségben valának a’ Törö­kök, Sabáts körül hafanló-képpen; tehát itt nem fok az újság. Sabátsnál ugyan a’ Tzvorniki Törökök kezdették vala magokot mutogotni ; de nevezetes femmi feni történt. — Belgrádban ottan ottan lode­­zéfeket hallunk; de ez, a’ mennyire tsak végire me­hettünk , a* lödvöldezésben való gyakorlásra tarta­­zi.k. Azokot a’ 14 Szabad-feregbélieket kiket a* Tóc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék