Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

358 vagy más helységben, azok ott roftokoltak. Nem jöhetett volna akkor hozzánk talám a’ Torök-is , és azért Uly nagy árrú nállunk ez a’ tsendes bá­torság, úgymint a’ melyet moít-is 60 farintokon vet­­tek-meg a’ Szathmáriak : az az, ez-elött egy árkot kéfzitettek vala a* következhető árviznek el-hárí­tására , melly került 60 forintokba ; moít pedig ugyan azon árkon rohana uttzáinkra véletlenül a’ Szamos. Már ez igen el múlt vala, de még a’ töl­tetek újra meg-nem eröfittethettenek, a’ midőn Már­­tziusnak n-dik és 12-dikén ismét nagy hó esek, ez is, és 4’ Szamosnak újra látható áradáfa, ismét viz árral fenyegetnek.----------A’ drágaság itten illyen : A’ tifzta búzának köbli, melly 4 véka, 5 Rf. 6 kr. A* kétfzeresnek 4 Rf- 15 kr. A’ Törökbúzának és árpának, 3 Rf. 7 kr. A’ zabnak 2 Rf. A* Bornak köbli, melly 16 ittze 2 Rf. és így akója 8 Rf. —- — Katonát látni nállúnk igen Ritkaság. Frantzia-orjzág. Az Aureliánumi ( Orle/mß') Her­­tzeg olly iuítruetiót adott a’ maga Birtókáiban lévő Kendeknek, az Orfzág-gyülésében lejendö meg-jeie­­nésre ; a’ melyből nyilván által lehet látni , hogy az Anglufoknak terméfzetét nagyon bé-fzivta; (Ugyan­is a’ Frantzia Királytól ez-elött kevés efztendökkel, jnidön éppen Anglia és Frantzia - orfzágok között egyenetlenség volt, útazni kéredzvén, nem egyebü­­ve hanem egyenefen Londonba ment , ottan titkon 2 efztendőket Királlyának hire ’s akaratja nélkül el­töltött , az alatt pedig az Anglufoknak Törvényeit és fzokáfait nem tsak visgálta, hanem meg - fzeret­­i§, és már a’ mennyiben lehet követi.) A’több

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék