Magyar Kurir, 1789. február-július (3. évfolyam, 12-51. szám)

1789-04-08 / 28. szám

dövel efett utolfzori Kí-adásában a’ Sz. Pál Apóitól, nak Levelei egéfz Vers-is vigyázatlanságból ki-má­­. radottí A5 Zechenter Antal Úr által ez alatt a’ 'titu­lus alatt fordittatott: Peklen Adiaida: Szomorú. Jd' iák — Trágádiái Pohárnak találtatnak Bétsberi Wein­­gdnd Úrnál. Poforiybarl; Peften és Kafsári Füskúti Laridcrer Mihály Urnái. AÍig lehet a’ Bétsi Páblicümnak örömét ki-je­lenteái, högy azon Nagy-Vezétt, kiben mar régtől fogva nagy feniériységét hélyhezteti t. i. Laiídont tegnap élőtt kűri kotsiini fzémléiheté ; ki az Ö hi* deglfeléséből-is iriár álkdlmáíirit fel-gyógyult. Az egéfz Télen e’ vala ezért Vezérnek a’ maga Szobá­jából való első ki-lépéfe, Sóborsányi Forray ~~ Ur, Arad - Vármegyének ináfodik Vice-Ispáunya ö Felsége által Bárói rang­ra emeltetett; melyről minden órád többet; s. t. Tudáfitás. Valakik a’ Magyar Kurírnak, és annak írójá­nak adófsak és azt el-akarják kerülni, hogy őkét az egéfz Publicum előtt ki-ne jelentsük , ezen folyó hónapban av pénzt lé-fizetni el-ne múlaCsák. Kezdi és Maros Fásárhellyek ide nem értetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék