Magyar Kurir, 1789. július-október (3. évfolyam, 52-84. szám)

1789-09-09 / 69. szám

nak végét szakasztá. 24 diksében meg­támadá a’ mi széllyel szágodazó vigyázatainkat egy ellenséges Se­reg , 2 el fogott , edgyet öszve,vagdalt közüllök, és a’ többit vis­s­za-kergettvén, ezzel a’ Törökök nagy lödözések között Belgrádba vis­sza-térének. 25­ dik­­ben megint olly nagy zápor-esső valt, hogy a’ Tö­rököknek otthon kelleték maradni. 26-dikben­ estvé­­li 6 óra tályban a’ Dunának bal-partján megint 9 ellenséges hajók jövének­ fel, a’ mi szágadozva ,vi­gyázó hajóinkra ittének , és ezt vis­sza térni kénsze­­rilék , sőt 3 Török hajók egészszen a’ hadi-fzige€ szegeletéig jöttének valt szi­ntelen tartó ágyuzsssal, melynek a’ mi hajóink­ is ágyuzva menvén eleibe , egészszen 8 óráig tarta a’ 2 részről való ágyazás ; a’ mi ágyúinkból 600 lövések esőnek , de minden észre vehetetlen kár­ nélkül. A’ Törökök itt még az után­ is ágyuztanak Jókaik, hogy a’ mi ágyuzásúnk a’ be­állott északa miatt m­eg­s­zünt valt. Belgrád­­ból­ is­­vagy 30 ágyú tüzek adatának ez alatt az idő alatt. . Ma u. m. 27-dikben, már 12 órától fog­va meg­szünés nélkül ágyuznak a­ Belgrádiak által mi­­­hozzánk , talám azt akarják meg­mutatni, hogy puska-porok és go­lyóbissak elég van. Egy óra tály­ban által is jőve mi hozzánk egészszen, a’ Harmin­­tzados házáig egy go­lyóbis , és ott a’ Dianába e­­sik. A’ mi hajóink a’ Törökök’ szörnyűí ágyuzá­­sok miatt mind vis­sza­­ húzták magokat. Az Aug. 27-dikért költ Grádiskai Levelekből \ - \. * azt értjük, hogy a’ Dívány a’ Bosznyákoknak o­ly­­n-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék