Magyar Kurir, 1790. január-június (4. évfolyam, 1-21. szám)

1790-04-02 / 19. szám

A’ ROMAI TSA^iARlRS ,ÁÍJ. RÍÍIALÍI,FELSÉG­­N£K RfcGYlU­MÉS ÉMGKJ)éLMÉV£L. Indáit ÉÉ TSÉ ÖL Páli elken 2.­­.Aprilissben 1790. Hic Mundiu est optimus! — ha ! hál hát ^SetTalahánys­zos mod a’ Aretaphisicusoknak ezen ér- V telmeket olvaslom : Hic Mundus est optimus ! ki az : ez d’­­ Hág, minden más lehető világi­a kö­zött legfőbb­­s mind armyiszor el­moloradom, ’s ez ötlik elmémbe: na! —s ha ez a’ Világ minden 10-ч hető Világok között leg­jobb,’ ugyan , ros­szaknak kelletett­ a’ többinek lenni ! —1 . A’ Metaphiskus­okg­­sak csak az ő elméjek’ képzelödés­eiben vagynak a’­ több lehető Világok, nem pedig voltakeppen.. ’s ha még­is ennél jobb Világot csak nem­ is képzelhet­­toek, fizesjenek i­­eg az ^ízektől. — . ,Én ezt*­ . vila* got, mint a’ Bolcs, Teremtenek .bollts...kezg//n­unká* ját, nem gyalázom . . ’s a*^Metaphisicusokkals.^, Kisse ki Ördögöt­ is, mihelyt az ő ördög tulajdonságai D ds­znegí (XIX.)

Next