Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

43» réfz fz*rént a’ Körül belöl fekvő tetőkre vonváa magokat, lehetetlen volt a’ nevezett fö Strázsa­­mesternek tsupáö lovasaival hozzájok férni. A* ve ek való tsa'ázásban 15 Frantzia hullott el, hu­­fzárjahk közzűl pedig eggy sem, hanem 10 em­ber, és 8 ló kapott sebet, A’ Rajna felső vidékén táborozó Austriai se­regeknek kórmányozójától az a’ elentés küldetett a’ Bétsi hadi Cancelláríához, hogy Trevirum kör­nyékén fekvő Sierk nevű várost, és néhány Saart ’s Máid folyó vizek közt fekvő helységeket el foglalt, és sok néppel meg rakta az ellenség, a’ honnan mindazáltai a’ Blankenstein F. M. Lájti­­nánt kormányára bízatott Austriai seregekből va­ló vitézeink által ki üzettettek Márt. íag-dik nap­ján, A’ mint a’ Be'tsi udvari újság fel jegyzi, ezeq yeiek való tsatában 60 Frantzia vefzteste el éle­tét, vitézeink közzűl pedig eggy sem, hanem tsak kaptak sebet, azt is tsak gyeugét. 2. Más közönséges levelekből. FT Palatinátuss Fdl. Fejedelemségből MártZ, $ydik napján. Meg most is fzüatelen sattzodyák a’ fzegény lakosokat a’ Frautziák, és teljesség­gel tekintetbe nem veízik , bogy toivajló társaik a’ tsont velőt is ki fzivták a’ fzegénységnek testé­ből, A’ meliy helység a’ reá vettetett sattzot ki »em fizetheti , kezeseket kénfzeritetik állítani ’s küldeni, az elégtételnek ideig. Következendő, néhány közönségekhez küldetett sattzoló levél az egéfz környéket nagy félelembe és nyúghatatlau­­ságba ejtette ; Alz éggyet len eggy , éj el - ofzolhatatlan Frantzia Respublikának nevében. ,, Én a5 Köz. jóra ügyelő commissiónak a’ ,, Paiatinátusi tartománynak ki üresitésére kü Ide­­,, tett ágense, jelentem tinéktek Rirchkeim lakó?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék