Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

Nro 2g. A’ FELS. R.TSASZARNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. Költ Becsben Aprilisnek Q dik napján 1/94- efztendöben. ■Az ágymást féltő Jzerelmeseknek tanúságokra» I y linden indulatok közt le^ nagyobb, leg mer* tékletlenebb, leg forróbb, leg háborúsabb, leg nyúghataílaokottatobb, de égyfzersmind gya­korta leg vefzedelmesebb a* fzerelmeleseknek egy­mást féltése, úgy annyira, hogy a’ ki ez által magát el ragadtatni engedi , nem gyönyörűség , hanem valósággal pokol annak az ö élete. Az éggymást féltő fzerelmeteseknek sem éjjeli , sem nappali nyúgodalmok nintsen ; sót még akkor is, midőn éggyűtt vágynak, midőn éggymás közt nyájjasoa befzélgetnek, akkoy is az égymást fél-C %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék