Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

4 2f levelekre talált nálla , mellyekbÖl világosan ki sült, hogy a’ gazdag bankos nemtsak éggyet ér­tett a’ Frantzia K. Társaságnak kü ső ellenségei­vel, hanem ennekfelette a’ múlt holnapban ki nyi­latkoztatott nagy cömplótban is réí'zesúit. Melly­­re nézve meg gyózettetvén htvségtelenségéről, Madame Gviliötinéhoz utasitatott. Múlt postán Érd. Olvasóinkhoz ment Kurí­runknak táskájában summásan le irtuk, múlt hol­napnak 13 dik napján, Parisban történt nevezetes nagy változást , az az, a’Frantzia új Constitutio, és a’ N. Gyűlésnek t«gjai elten titkon öfzve fzö­­vetkezett cómpiótnak ki nyilatkoztatásáf. — A’ mint mondatik , az úgy neveztetett Cordeliersek­­nek, az az* fa tzipősÖknek fejei Voltának ezen öfzve esküvésnek fzerzo okai, a’ kik irigyelvén a’ Jakobinusoknak, és az ezekkel éggyet értő, K v jót a ügyelő commissiónak nép előtt való te­­k< ít és nedvességét, álattomban el akarták tör leni o.’ Frantzia ízabadtságot és égyenlöséget, C 2 vett és hozatott magának; fel tejzem hogy tggy lí ourgi kereskedő kristály üvegeket selyem pofiztót, avagy más fe'le portékát vett, és küldetett magának eggy Bétsi kereskedőtől. Minthogy a’ pénznek Béisüöl Hamburgba, és onnan ide való meg küldetésé bajos , és ialám vefzedelmes is válna , ak Bétsi kereskedő le te­­fizi az ide való Bankóban a’ Hamburgi keres­kedőnek tartozó pénzt, a’ Hamburgi kereskedő pedig ak Hamburgi Bankóban. A' Bétsi Ban­kos assignátió által ki fizetteti az Hamburgi Bankóban a’Hamburgi kereskedőt. A' Harn­­bu gi bankos pedig hasonló assignátió által fi­zetteti ki ak Bétsi Bankóban «’ Bétsi kereske­dőt , és igy az Hlyen ki fizettetésnek módja nem egyébb, hanem stdk tsupa tsere. Az ily­­iyen közönséges Bankosok minden efiztendöbeü

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék