Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

43» fel, ’s közöllye e’ világgal, a’ melly kérése nem­­tsak jóvá hagyatott, hanem meg is határoztatok a’ nemzetnek képviselői által. Hadi Történetek és Környülállások. i. Koburg hertzeg jelentéséből. Márt. 21 dikén dél előtt ismét 1500 főből áh ló gyalog és lovas Frantziaság tsapott ki Pope­­ringnél, és hátrább is nyomta az ottan állott vi­gyázó seregeinket. Azon közben azon kornyé­ken vigyázó vitézeink a’ nevezett helységnél öfz­­ve gyülekezvén, és mások is, mind reguláris ka­tonák, mind fegyveres parafztok menvén oda se­gítségekre, rajra hajtottak az ellenségen, és dél után 1 óráig viílVa is hajtották előbbi sántzokba. Salis Austriai Generál Májor különösön ditséri az ezen tsatázásban jelen volt 14 lovas Hassusokat, kik közzül sebet is kapott eggy ember , és eggy ló. Ezen kívül az Odonell fzabad seregéből 1 ember hóit meg; Stuard regementéböl pedig 3 ember kapott sebet. — Ellenben mind hóltyai, mind sebesei többen vóltak az ellenségnek, ki­ket magával éggyűtt el húrtzplt. Ottó F. M, Lájtinánt azt a’ jelentést tette Koburg hertzegnek, hogy Márt. 23-dikán viradfa­­kor az Arleaux mellett állott Frantzia Generál, éggyei értvén a’ Dovayi és Bouchaini erősségek­nek kórmányozóival , mintegy 5000 gyalog, 2000 lovas Frantziasággal, és eggynéhány ágyúkkal, Hbscon , és Somáin közt állott vigyázó seregeink­re ütött, kiket a’ Ferdinánd fő hertzeg hufzár re­gementéből való kapitány Gr. Forgács által, haj­nalban portára ki küldetett Kiemenschütz nevű hadnagy, jó idején meg sajditván, illendő fyelyen jelentést tett, A’ nevezett hufzár regementnek Löpper nevezetű fő Strázsamestere, mingyárt lár­ma jelt adatott, mellyre a’ körül belől fekvő 6 liúfzár escadronok öfzve nyargalván, egéfz ^4zin­­chourtig viíTza hajtották a’ Frantziákat, a' kik i$ réfz fzerént a’ Dovayi és Bouchaini sántzokba ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék