Magyar Kurir, 1794. január-június (8. évfolyam, 2-51. szám)

1794-04-08 / 28. szám

chémiai, mind a’ pliarmaciai praeparátumok­­ra nézve úgy intézzék projecrumaikat, hogy ezek a’ mennyire lehet, azzal meg éggyez­­zenek. A’ kéfzittetendö írásokat égyenesen az ö Felsége éabinétjába kelletik küldeni illvetén tzim alatf: An das Kabinet Seiner K. K. Majestaet, in Wien, és mind eggy, akár német, akár olafz, akár ángíus, akár frantzia, akár deák nyelven kéfzittsék azo­kat. — A’ terminus ezen mostan fo yó ezteodo­­nek végéig lefzen. A’ ki munkáját fel kú dendi, éggy ahoz ragafztatandó petsétes billétben belől jegyezze fel maga nevét , rangját, és lakásának helyét, a’ biliétnek külső réízére p -“dig ir)a fel azon symbolumot, mellyet Írásának elejére fog tenni. Bets ben 19 Mártii 1794. 4 3* # * * Harmadjzori Tudósítás. A' finom gyapjas Spanyól Jáhokról. Tudva van elegendőképen, melly nagy hafz* not vefznek abból sok Orfzágok, különösen Spa­nyol Orfzág, és Anglia, mind a’ mezei gazdaság­ra, mind pedig a’ kereskedésre nézve, hogy a' juhok gyapjúját finomabbá tették. Eggynénány efztendöktol fogva a’ Csáfzári és Királyi Birodal­mukban is fel ébredtek sokan ezen nemes példá­ra , ’s nem kevés hafzonnal fáradoznak a’ gyap­júnak finomabbá való tételében. Magyar Orfzágot az Isten fzép mezőkkel, és fzámos ezen nevű marhákkal bőven meg áldotta, y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék