Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-11-22 / 42. szám

nátsos és Tábla Biró. Felső-Büki Nagy Sándor J-ső All­ Ispán. — Szabolcsból, Vajai Ibrányi Far­­kass Tábla Biró. Osváth Lajos Fö Jegyző. — Szálából, Forintosházi Forintos Gábor F­ö Jegyző. Mesterházy Lajos Tábla Biró. — Szatthmár V-böl, Benedekfalvi Luby Károly Cs. K. Tanátsos i-sö * All Ispán. Kis-Rhédei Rhédey Ferentz Cs. K. Ta­nátsos. — Szepes V-böl, Gradeczi Stansics Hor­váth Imre Cs. K. Tanátsos i-ső All-Ispán. Gul­­denfinger György 2-ik All-Ispán. — Tolnából, Je­­szenszky Jeszens­zki Sándor Cs. Kir. Tanátsos i-ső All-Ispán. Sz. Katalnai Cseh László Tábla Biró. Tornából, Fái Fay Pál 1-ső All-Ispán. Szentkirályi Pletrich Imre 2-ik All-Ispája. — Torontóiból, Her­­telendi Hertelendy Jósef 1-ső All-Ispán. Márffy Jósef 2 ik All-Ispán. — Trencsán V-böl, Prileczki . Prileczky Károly 1-ső All Ispán. Motesiczky Pál, Tábla Biró. — Turócz V-böl, Netzpáli Just György Cs. K. Tanátsos, I-sö All-Ispán. K. Rákói és Bisztritskai Lehóczky Antal, Fő Jegyző. — Ugo­­­csából, L. B. Prinyi István Tábla Biró. Csebi Po­ *­gány János Fő Jegyző. — Ungvár V-böl, Pálóczi Horváth Pál i ső All-Ispán. N. Mihályi Gróf Sztáray Kristóf Tábla Biró. — Vass V-böl, Rába- Bogyoszlói Vajda Antal t-sö All-Ispán. Hertelen­­di Hertelendy János Fő Szolgabiró. — Veszprám Vből, Kún László t-ső All-Ispán. Ányos János Tábla Biró. — Zem­plán V-böl, Szirmai Szirmay. Antal az Eperjesi Districtualis Táblának Előülöje. Kazinczy András Kir. Udvarnok, Tábla Biró. — Zólyom V-böl, Radváni Radvánszky János Cs. K. Tanátsos és Tábla Biró. Benyiczky Tamás 2-ik All Ispán. — A’ Jász­ás Kun kerületekből, Rá­kosi Boross Sándor, Cs. K. Tanátsos Fő Kapi­tány. Makó Lörincz Tábla Biró. — A’ Hajdú Városoktól, Beress János Fő Kapitány. Oláh Mi­hály All Kapitány. Horváth-, Tóth- ás Dalmáczia Országok rászáról küldetett követek. Posega Vármegyéból, Korossy Flórián és Ga­­fics Jósef. — Szirmaimból­ Jankovics Ferenc­ i­s.

Next