Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-11-22 / 42. szám

Sy­r All-Ispán. Paresetits Jósef Fö jegyző. — Varasá­ból, Komáromy Péter í-ső All-Ispán. Petkovics Lajos 2-ik All-Ispán. '— Veröczéböl, Jankovics György í-sö All-Ispán. Adamovics Antal, 2-ik All-Ispán. — A’ folytatását mászolta. * * ’ * Titt. Halasi '‘Márton Urat, Tek. Heves Vár­megyének mostani Ország Gyüllésére küldetett második Ablegatusát, sok rendbeli érdemeiért Cs. K. Tanátsossá tenni méltoztatott Fels. Feje­delmünk. Erdélyből Köpetzröl Od­.­ly­kán. I. A’ közelebb nyúlt télen azt irták vala, midőn innen a’Frantziák ellen Székely vitézeink­ből szép sereg inditaték­ el, hogy már a’ Székely földről több alkalmatosok ki nem telnének, de telének; mert a’ múlt Szent Mihály Havának vé­­gezödésével, az első nemes gyalog regementből, melly is másképpen Csíki regementnek nevezte­tik , Székely- Udvarhely , Fogaras, és II. Szeben felé marsirozik egy batallion.­­A’ másodikból is, melly Háromszékböl és Erdővidékéböl áll, Höltü­­vény(bartzai szász.falú) felé, ’s onnan, mint s­zin­­tén az első Fogarasba, Szebenbe, Temesvár a ’s a’ t. hasonlóképpen egy bataillon ment útra. Mindezek pedig együtt, jó szekereken men­tenek nagy sebességgel. II. Egész Erdélyben a’ szöllőnek bőr termése volt; de azt az erős Hoharmat, avagy dér, mos­tohán meg rontván, és azutánn, a’ hév napok igen meg­szárasztván, e’miatt az idei bornak nagy bővsége nem lészen; a’ mint ki tetszik az elem sietni kezdett szüretezöknek példájokból, a’ kik a’ mustnak vedrét 12 garason, ’s drágábban is kezdették adni. A’ Törökbúzának pedig, miólta ez előtt mintegy száz esztendővel, Erdélyben vet­tetni kezdett, szebb termése nem volt mint az idén. Egyéb gabonák is alkalmasok. D. D. S. ,usta

Next