Magyar Kurir, 1796. július-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1796-11-22 / 42. szám

Ö7° László Cs. K. Tanátsos, és Tábla Biró. — Borsodból, Kis-Tsoltai Ragályi Jósef Cs. K. Tanátsos í-sö All-Ispám Okolitsnai Okolitsányi Antal 2-ik All- Ispán. —• Csanádból, Földeáki Návay Mihály Cs. K. Tanátsos í-sö All-Ispán. Bogyó Mihály Fö Jegyző. — Csongrádból, Dobosi Gergely' T­ábla Biró. Babarczy­ Imre All-Jegyző. — Esztergom Vármegyéből Zamobori Missits Jósef í-ső All-Is­pán. Miklósi Imre Fő Jegyző. — Fejér V-böl, Marich Tamás Cs. K. Tanátsos í-ső All-Ispán. Kocsi Horváth István 2-ik All-Ispány. — Grímör­­böl, Szatthmári Király Miklós Cs. K. Tanátsos i-ső All-Ispány. Markusfalusi Mariássy István Tábla Biro. — Györbi, Illés Károly második All-Ispány. Kisfaludi Mihály Tábla Biró. — He­ves V-böl, Német Szecsői Taródy István 2-ik All- Ispán. Halasy Márton Tábla Biró. — Honiból, Kes­­seleckeöi Majthényi László Cs. K. Tanátsos. Pa­lásti Palásty István i-sö All-Ispán. — Komárom­i V-böl, Assa-Ki­rb­i Ghyczy Jósef í-sö All-Ispán. Galantai Balogh János 2-ik All-Ispán. — Brassó­ból, Kászonyi Jósef í-sö All-Ispán. Jakabfi Simon Fő­jegyző. — Liptó V-böly N- Rakói Rakovszky István í-sö All Ispán. Sz. Miklósi és Óvári Pon­­grátz Imre 2-ik All-Ispán. — Máram­arosból, Szap­­folitzai Szaplonczay Jósef 1-so All-Ispán. Csebi Pogány Gáspár Tábla Biró. — Mosonból, Kis- Jókai Takács István 2-ik All-Ispán. Némethszeghy István Fő Jegyző. — J­ógrádból, Boros-Jenői Mus- T­­ay Antal Cs. K. Tanátsos i-so All-Ispán. Bizaki Puky Ferentz 2-ik All-Ispán. — JSyitra V-böl, Bacskádi Bacskády Jósef i-so All-Ispán. Zerda­­helyi Zerdahelyi György Cs. K. Tanátsos és Tábla .Biró. — Pest V-böl, N. Szigethi Szily Jósef Cs. K. Tanátsos í-so All-Ispán. Onody Zsigmond Fő­jegyző. — Poson V-böl, Benyovszki Benyovszky Mihály Cs. K. Tanátsos, 1-sö All-Ispán. Galgó­­czy Antal 2-ik All-Ispán. — Sárosból, Okolicsnai Okolicsányi János az Eperjesi District. Táblának * Assessora. Tarkeői Tahy Antal Fő­jegyző. — So­mogybál, Kováts Antal Tábla Biró. — Sopron V-böl, Szentgyörgyi Horváth Zsigmond Cs. K. Udvari Ta-

Next