Magyar Kurir, 1799. július-december (13. évfolyam, 1-52. szám)

1799-08-09 / 12. szám

184­­. A’ Hegyallyai Járásban: Jósa Antal tó Szolgabiróvá; Jantó Sándor, Kovács Antal All- Szolgabirákká; Kelemen Ábrahám, Palóczy Mi­hály, és Major Sigmond Esküitekké; Matyasovsz­­ky László AH Adó szedövé. 3. A’ Bodrogközi Járásban: Boronkay Sig­mond tö Szolgabiróvá; Albert Jósef All-Szolga­­bíróvá; Kortsma Pál, Dartsak László Esküitek, kéj Vékey Ferencz All-Adófzidővé. 4- Áj Lókuti Járásban: Bernáth János fő Szolgabiróvá; Szeghy Károly, Ghillányi János All-Szolgabirákká ; Egri János, Pilisi Antal, Re­viczky Antal Esküitekké­­ Vitéz János AlL Adó- Tzedöre. 5. A’ Göregényi Járásban: Idősb­b Kossuth László fő Szolgabiróvá Szirmay Tamás, Soós Pál All*Szolgabirákká; Füzeséry Jósef, Beszter*­czey János, Horváth Jósef Esküitekké. 6. A’ Homonnai Járásban: Molnár Jósef fő Szolgabiróvá; Lasztóczy András, Mauks Mihály .All Szolgabirákká; Újhelyi Jósef, Stefan István, Czanky László Esküitekké ; Szentiványi Gábor All- A beszed övé; Csere­pi Ferencz Hajdúk* Hadnagyjává; Török Jósef Várnagya vagy Porkolábbá ; Markos Ist­­vén első ~ Stentzel István második Archivari­­uissa.­­«• Az egész c­eremóniaszép csendességgel ment véghez. Az Eperjesi nagyobb Leányok’ oskolájának közönséges Tanítója. Csernovits Ur, adott­ ki eb­ben az esztendőben, a’ Leányok’ nevelése felől egy rövid rajzolatot Német nyelvenn, mellyel az olyan jó szülékhez intézett, a’ kik gyermekeik’ boldogságát szivesenn óhajtják* Azt mutogatja meg ebben a* rövid rajzolatban előszször is a’

Next