Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

Nro. 2g. A’ FELS. R. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. . Költ Bétsben Kedden ‘Mprilisnek 9>-ik tiapján, 1800-/Á ejzttndoien. Hadi Körny Mállások. Sekajhausen kornyékére sok Franczia hadi nép gyülekezik öízve, és a’ mint készületjeikből efzre lehet venni, ottan igyekeznek a’Kenuson ál­tal jönni. Hanem a’ Cs. Kir. ármádiánál is meg tette B. Kray hadi Tárnokmeíier azokat a’jó ren­deléseket, a’ mellyek alkalmatosak lehetnek az ellenség fel tételének meg akadályoztatására. — Ezeket tsak a’ Rénus vize válafztya el amazoktól, és gyakorta lövöldöznek ágyúkká! ’s apró fegy­verekkel egymásra. A’ múlt holnapnak 27'ikén, 30 Cs. K. katona menvén ki 'poxlénvii^eeherau mellett a1 Rénuson ál* E e

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék