Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

427 A’ Brisgoviai fegyvert fogott főid néphez olly parantsolat küldetett, hogy minden órában kéfzen légyen a’ mar (Vázasra. Freyburg környé­ken fzámos fántzok és földi eröfícgek kéí'zíttettek. — A’ Rénusi Cs. Kir. ármádiának General Kvár­­élymeltere Marquis Chnfteller mindenütt meg fzem­­iélte a’ Rénus mellett fekvő Cs. Kir. kordont. —• A’ Würtembergi herezegségnek 6öoo főből álló contingens ferege Bruchjul és Filipsburg környé­kére marfírozott. Ezen kívül 6000 embert adott az uralkodó Herczeg Anglus zsóldba. He Ivét zi a. Lecourbe Fr. Generális még moftis Zürchbea vagyon, hanem, a’mint hallatik, S. Gallenbe fzán­­dekozik a’ maga hadi fő fzalláfát által tenni. Úgy .vélekednek a’ Zürchi lakosok, hogy minekelőtte Dijonba menne a’ B'ő Conzul, a’ Rénusi Fr. ár­mádiát is meg fogja tekinteni, ’s azután Strafz­­burgon, Bázelen és Zürichen által utazik a’ tar­talék ármádiához. Minden Svéviai Kerületből Helvétziába vivő utakat, Ösvényeket, és nyilasokat úgy el zárták a’ Francziák, hogy a’ kik Lindauból St. Gallen­be és Rorfchachba leveleket akarnak vinni, Frank-» furtra és Bázelre keli nékiek kerülni. A’ ín-ik Martiusi Laufannai levelek fzerént, azon holnapnak 12-ikén marsiroztak ki Bernából, Friburgumbol, Yverdonból, Solothurnból,Zürch­­böl, és több Helvétziai várasokból, az azokban a’ múlt télen kvártélyozott Fr. feregek,’s egyene­sen a’ Rénus felé vették űtjokat. — Graubunden és Valezia. felé is sok marsirozot', General Lecour* be 300 fzekerett vett requisitióba , a’ meilyeken tudniillik az Ülafz Orfzág felé marsirozott truppok után eleséget és munitiót küldött. Ö maga a’ fz. Gotthard hegyéhez fzándékozik, a’ hol maj­dan el is kezdődik az ellenségeskedés. — Ebben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék