Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

A’ Batava Respublikának zsóldjában lévő Fran­­czia feregeknek vezérjek General Augereau, a’Há­gai őrizetben lévő truppoknak fzoros meg fzem­­lélések után, a’határokon, és tenger partjain ké­­fzüh eröííégeknek meg visgalására utazott , a* melljek ollj jóállapatban lenni mondatnak, hogy nem egy könnjen fürhattya az ellenség magát oda bé. — Maga Generál Adjutánsát Siccardot Zelandiába küldötte, a’ hol a’ nationalis gárdis­tákon kívül, 6000 ember vágjon őrizetbe, és még 2000 embert fzándékozik oda küldeni. Moll is úgy vélekednek a’ Belgák, hogy ő eT- lenek kéfzittetik az Angliai új expeditio , mellj­­nek el hárítása vegett minden véde*mező rendelé­seket megtenni igyekeztek. 'Hollandiában már is 20000 Francziák táboroznak, és több isvárattatik hozzájok. — Amersfortba igen fok ágjú és mu­nitio küldetett. — Alkmaarban, Pettenben és a’ Helderben is igen fok vagyon, és minden pontok, a’ hol az Anglusok ki fialhatnának, fürüen meg vagjnak azokkal rakatva. — A’ tengerpartokon hármas linea kéfzittetik, és minden nap 3000 em­ber dolgozik a’ fántzokon. — Az Amíterdámi Commendanságra Brigada Generál Clement nevez­tetett ki. — Hága környéken is égj tábor hely kéfzittetik. Olasz Orfzág. Genua varasa mind ekkorig is tsak tartja magát, a’ mint tarthattja , és épen olly forma környülál'asok között féntereg, mint a’ beteg ka­tona, a’ ki az Eskulap konyhájához fzokni nem akarván, nyavalyájának leg mérgesebb paroxis­­mu3a közt is oldalára köti a’fegyverét, ’s a'tsa­­ta piatzra menni kéfzül több katona pajtásaival. — Akármint vagyon Génuának a’ dolga, elég az ahoz , hogy a leg első tsata fogja annak jöven­dőbeli forfát el válafztani. — Húfz Auglus hada-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék