Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

43° Icozó hajók és fregaíok ólálkodnak a’Liguriai Res­publikának tengeri óidala körül, és Fém az ellen­séges, fém a’ neutrális hajóknak nem lehet oda közelíteni, és ?sak nem az utólsó fziikségre jutott lakosok fzámára eleséget vinni. — Savona vara­sát oítromló áliapatba helyheztették a’ Francziák attól tartván , hogy azon az oldalon fognak az Áuítriai hadi féregek reájok tsapni. A’ ?o-:k Máriziusi Turini közönséges tudósí­tások fzerént nem kis kárt okoztak a’ Fontana- Bucnai insurgensek Fr. General Ma (Vénának, kik jól értvén a’ ftutzal való lövöldözéshez, magokat az Bfpre vadáfi féregével, és a’ Tirolisi ftutíö­­sokkat plzve kaptsolták, velek lesbe állottak, és a’ rúdon minden tartózkodás nélkül elöbre nyo­­xnák-r k volna a’ Francziák, akkor hátúiról rajtok i. öt - k ,'bka kát le lövöldöztek közli tök, és 113 tűz­te. sebesitettek meg. — Maga Generái Majfzena is alljg allig kerülhette el a’ körmöket A’ Fels. Nápolyi Király, egy igen kegye'mes iráíl küldött a’ Velenczében tartatódott Conclavé­­hoz, ntellyben bizonyoíla kívánta a’ Kardinális! Collegiumot tenni, hogy mihelyt új feje leénd az Anyafzentegyháznak, azonnal által fogja annak Róma varasát adni. A’ Florentziában lévő Anglus minister Wind­­fiam Úr, azt hirdettette ki ott moftanában, liogy Fr. Orfzágnak Marsiliai, Fúlom, Nizzai, és több déli kikötő helyei, bé zároltatva legyenek az An­glus hajók által ; következésképen ahoz tartsák magokat a’ neutralis hajók, másként magoknak tulajdonítsák a1 mi rajtok fog esni. Franczia Respublika. A’ fő Conzul Bonaparté Dijonba való mene­telének idejét, önnön magán kívül fenki se tudja, sőt talán maga fém, mivel még moít is nagy re­ménysége vagyon a’ békeflegnek meg nyeréséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék