Magyar Kurir, 1800. január-június (14. évfolyam, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

435 a’ Franczia Chouánsok’ Pzámára fegyvert, muni­­tiót, ’s több efél el akartak vinni, egynéhány vifz­­íza men» már a’ Plymóuthi kikötő helybe Ezek a' George Chouans vezérnek Fr Respublikával való meg békellése után jelentek meg a’Franczia tengeri partok mellett; de fenki lém adván azok­nak a’ ki fzáilásra jelt, viíl'za tértek Angliába, ~~ Mindazáltal ülyetén környülállások közt is el nem kivan a’ Londoni Kabinet a’ maga feltételé­től állani, és azon iparkodik, hogy újabb diver­­siót tsinálhaíl'on a’Frantzia nagyliadi kéfzüleiek nek. Arra való nézve, fok hadi feregeket. ízáilit hajókra; a’ Jer sej i is Guernfeyi fzigetekben iévp Orofz feregek is mozgásban vaeynak, ezek pedig > nem könnyen rettennek meg magok árnyékaitól, A’ Londoni Alsó Parlamentumnak, 23000 Ta káts legény nyújtott bé inltantziát , a’ mellyben az eleség Íz ük s ég- és drágasága ellen panafzól­­kodnak, ’s azt kivánnyák, hogy ahoz képeit az ö munkájok bére is fzaporittáttaíTék meg. Azok az Anglus truppok, a’ mellyek a’ Ports­mouth! kikötő helybe küldettek, és mintegy 15000 főből állóknak lenni mondatnak, Stuart Károly commandirozására fognak bizattatni, a’ ki tvd­­nillik a’ Portugalliában lévő Anglus hadi népnek is Kórmányozója, a’ kihez Gibraltárból, és a’ Mi norkai fzigetből is egynéhány 1000 ember fog küldettetni, Némellyek úgy liiízik, hogy Genua Málta, és Egyiptom ellen fogna az Angliai mos­tani expeditio kü dödni. A’ Londoni Alsó Parlamentumnak utolsóbb gyüllefében , categories válafzt kívánt Tierney Ur, az eránt a’ minilteriumtól, hogyha a’ Burbóniai Háznak örökös birodalmába leendő vifTza hely­­heztetése miatt kíván e’ Anglia továbra is hada­kozni, El akarta azt a’ Parlamentummal hitet­­tetni, hogy fokkal ártalmasabb vőlna Angliánav a’ Fr. Orl'zági monarchizmus mint democratiz“‘us’ és hogy a’ Fr. Király lett volna annak a» oka»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék