Magyar Kurir, 1803. április-június (17. évfolyam, 26-51. szám)

1803-04-08 / 28. szám

tiék magok a’ kis gyermekek is az Illeni Gondvi­selésnek, ’s általa Doct. Jenne rnek végbe vitt munkáíTágokat. \ Melly igen í'zokásba vétetödŐtt már nállunk &’ tehén himlő bé oltás , a’ következendő rövid anekdotából meg lehet itilni. — Egy fiatal Chi­rurgus látván a’ tehén himlő bé oltásának fzeren­­tsés következéseit, el tökélli magában, hogy ő is próbát tegyen egy tsizmadia meíter ember kom­­jának két gyermekein. Sok mutogatásai ’s okos­kodásai után reá vefzi az embert, hogy idősebb fiaval engedjen próbát tenni. Véghez is vitte kö­rülötte való munkallágát fzerentséíTen, úgy hogy a’ eriticus napoknak el telesek után , a’ bé oltott gyer­meknek femmibaja nem lőne, hanem még mollis ép és egésséges; A’ Chirurgus ezen első próbájában fzerehtsés lévén, a’ komja kiffebb gyermekébe Í3 bele akarta a’ tehén himlőt oltani, de amaz nem engedvén igy Tzóllott: Ezen, úgymond, magam tefzek próbát, tett is, mivel a’ Chirurgusnak tölle lett el mene­tele titán , feleségét a’ háztól el küldötte, kis* ded gyermekének a’ karjáp a’ borvágó bitskiá­­val sebet ejtett, abba a’ meg maradt himlő ma* tériát belé oltotta, és a’ sebet bé kötötte. A’ fe­lesege haza menetele után látván, hogy kilfebb gyermekének a’ karja bé van kötve , tudakozza a’ férjét, gyermekét mi lelte ? Ez világofián ki mond­ván azt a’ mit mivelt, feleségében izomorúságot, másokban pedig, a’kik ezt meg hallottak, bamú­­láft indított, a’ kik mindnyájan nagy gondoílággal várták a’ dolog kimenetelét, meliynek fzerentsés következései voltak. A’ vidékünkön volt nagy hótól fserentséflen E e 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék