Magyar Kurir, 1803. április-június (17. évfolyam, 26-51. szám)

1803-04-08 / 28. szám

Nro» 2go A • «. ' * • ■ , .S ' ' rf A’ FELS. CSÁSZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMESBŐL. Indúlt Bdtsbvl, Feriteken Aprilis 8 ik napján 1803. ik efztendőben. y. - :■ B é t s. ^em régiben egy Lintzből jött terjes hajó Leopoldíladti leg felsőbb hid ofzlopába ütköz­vén, egyfzeribe két felé fzakadt , és az azon volt emberek közzül ötens a7 vizbe fúltak. —- Tegnap előtt, a’ belső városnak új piatz (Neumarkt) ne­vezetű útzajában, egy ifjú fzoba leány, a’ téli ab­lakok tsinozsgatása közben, a7 harmadik emelet­ből le esett, 7s fzörnyii halált hóit. Ezen folyó holnap 6-ikán, éjjeli 11 órakor , Karintiában Winklernhez két óránira, a7 hegy tövé­ben lévő ítrázsa házra egy nagy hó omladék le es-; vén, az abban lakott embereket, u. m. három gondvi aelöt két affzonyt, és két gyermeket el borított. * 's •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék