Magyar Kurir, 1805. január-május (19. évfolyam, 3-41. szám)

1805-02-12 / 13. szám

vünk nints is és már a’ jég is el ment a’ Duna vid­zéröl. Frant­ia Ország, Párisból, Jan. 26-kán* Chappe, a’ Fr. országban lévő Telegraphusok’ fő igazgatója, a­ ki magát ezen találmánynak tökélletesítése ál­tal esméretessé tette, ma temettetett­ el. Valami 40 esztendöt élt tsak. Mind azok a’Frant­ia Ér­sekek, a’ kik még nem Kardinálisok, a’ Betsü­let­­legió’ Tisztjeivé neveztettek. —— A’ JMoniteurben egy jegyzés olvastatik arról Az Orvos Doktor, Frank Lajosról, a’ ki a’ Frant­ia táborral az Egyiptomi expedit­ión jelen lévén, a’ maga az álta való tartózkodásának he­­­lyéről az Európai Orvos világot sokáig nem tudó­sította vola, Ő­­egy unoka­öccse az Orosz Biro­dalomban lévő híres Franknak. Mostan Görög­országban a­ Janinai Pashha Udvari Doktora 18 ezer Livrákból (a­ mi pénzünk szerint valami 10 ezer Forintokból) álló esztendei fizetéssel és tisz­­tességes lakással. A* Status-Tanátsból a* Törvényhozó Gyűlés*­eleibe vitetett nevezetesebb Törvényprojektomok között a’ kovetkezendők is elő fordultak:­­— Ja­vasólja a* Status-Tanáts, hogy rész szerént a’sok gyermekű atyáknak könnyebbittetések ’szeménsé­­geknek élesztetése végett, rész szerént pedig, hogy a’ Státusnak sok szép talentuma isiak , a’ kik szü­­­leiknek tehetetlenségek miatt gyakran eltsenevéz­­hetnek, megnyerettethessenek é s megtartathatanak — minden atya , a’ kinek 7 gyermekei vannak, egy fiút közzűlők tettzése szerint kiválaszthasson.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék