Magyar Kurir, 1807. február-július (21. évfolyam, 3-52. szám)

1807-04-17 / 31. szám

ges Swadront egészszeri semmivé tett, i­taltisztet és 14 köz­embert elfogván. Oberstlieutenant Po­pow elfogott egy Kapitánt és 66 embert. Gén. Platow írja, hogy az ellenség vigyázóbbá tetetőd­­vén, 16-ikra virradó éjjel csak 5 embert foghattak­­el a’ kiküldetett kozák csoportok. Zászlótartó Popow 50 Kozákokkal 16-ikban 3 embert fogott­ki, a’ kik Klein - Leidenau felöl futottak. ,,A’ Ludwigswaldnál álló ellenség szé­lső vi­­gyázói ellen, a’ kik ie­ dikben estve a’ Kozákok­kal ös­szecsapván, segittségekre még­ ujjabb Sva­dronokat magokhoz vettek vala, két Kozák Rege­menteket küldvén­ el 16-ikban Gén. Platow , ezek az ellenséget szerentsésen megverték; valami 100-ig való embert meg­öltek, és 13 mat fogságra hoz­tak. A’ Ludwigswaldnál álló Orosz Huszár Rege­ment egy ellenséges osztályra találván, azt elf­­é­­lesztette, és 98 embert hozott fogságra. — ,,Febr. 17-ikén ismét üs­sze találkoztak a’ kiküldetett Kozák vigyázó csoportok az ellenséggel, és sokat ös­sze vagdalván nem embert fogságra hoztak. ,,A’ Gén. Platowról Feb­r,­isi­kán küldetett tu­dósítások szerint a’ Franc­ia armadia aznap dél­után kezdett, minekutánna Pruszsziai Evlaun min­denestől fogva által takarodott volna, Landsberg felé viszsza menni (a’ feljebb előhozott apró ösz­­szetsapások tehát még mind Eylau és a’ Pregel vize között történtek). Betegjeit egy részint bálb­ra hagyta ezen hátrálás közben az ellenség. Ugyan­csak Gen. Platow irta 19-ikben, hogy :4’ Kozák elöljárók Pr. F­ylaub­an 7 beteg és sebes Fr. lisz­teket szakoszlanak­ el fugo közemberekkel egye-

Next