Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

Isten a’ Császár és Császárné a’ Burgundiai Ma­riának , és a’ bátor Károlynak temető helyeiket meg nézték, az ott adatott bálban is megjelentek Kö­velségek. Brüggeböl Ostendébe mentek, mellynek a’­ múlt században igen jó kikötő helye volt, de a’ ten­geri Hatalmasságoknak sürgetésekre, az 1731-ik esztendőben tartott Bétsi békesség által egész­en el vontatott. Minekelőtte a’ városba bé mentek volna, maga Napoleon Császár a’ kikötő helyet, a’ tenger töltését, és a’ vár erősségeit meg néze­gette s. a. t. A’ 26-ik Májusi Párisi tudósítások szerént, egy Németországi, Schmidt nevezetű Mechani­cus, olly alkotmányt talált fel és készített ottan, mellynek segítségével a’ tengerbe le lehet szálla­­ni. Evvel az ő alkotmányával, Május 13-ik nap­ján, számos nézőknek jelenlétekben, a­ Seine (Se­quana) folyóvizében próbát tévén a’ viz feneké­re le botsátkozott, ottan sétált, és egy beszélle­­sön azokkal, a­ kik felette a’ hajót tartották, érthetőképpen beszéllett. Ezen folyó Junius 5-ik napján kelt Magyar Kurírnak y-ik napján azt jegyzettük meg, hogy J­apolon Császár Antwerpiában való létele alatt, annak meg­jutalmaztatására, a’ ki át lenfonásra legalkalm­atosabb eszközt fog találni, egy mil­lióm frankot tett fel. Ennél nagyobb jutalom, a’ mennyire emlékezni lehet, soha semmi új ta­lálmányért nem igértetett és adatott még eddig , azon kívül , mellyet az Angliai Parlamentum­­ 714-ik esztendőben annak igrrt vala , a’ ki a’ tenger hoszszaságának megmérését ki­található­tya, és ez a’ jutalom 20000 font sterlingből ál

Next