Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

lőtt, és 50 esztendő múlva nyerettetett el. Ennek a’ jutalomnak elnyerése végett sok Német Országi Tudósok fogják a’ fejeket tőni , a’ kik minden Nemzetbéli tudósoknál, még ekkorig szerentsé­­sebbek voltak az új találmányokban. Német Or­szágot magok a’ Frantziák is találmányok hazá­jának nevezik , és ha most e’ részben , az Anglu­­sok a’Német tudósokat felű­lhaladják, de ennek előt­te felűl haladták őket a’ Németek. Német Or­szágban találtatott fel a’ könyvnyomtató , a’ réz mettző mesterség, a’ választó viz, a’ szél és desz­ka metző malom. — A’ zsebbe való órát 1500-ik esztendőben Norimbergában Hele Peter , a’ leve­gőt szivatót 1650-ikben Guerike Otto, a’ flintát, a­ szélpuskát, az orgonát , az Európai porcel­­lánt, ’s más több hasznos találmányokat Német Országnak lehet köszönni. Spanyol Ország. Egy Április 17-ik napján Sevilla városában költ Kir. végzés szerént, ennek az Országnak pol­gári Kormányszékje 3g Praefecturára, az az, helytartóságra osztatott fel , és minden Praefe­ctura több al­­-praefecturákat foglal magában. — A’ hadi Kormányra nézve, 15 osztályokra van rendelve. —■ Jósef J­apoleon Király azon Ország­nak finántz ministerét Cabarrus urat, utolsó be­tegségében gyakran meglátogatta, kinek temeté­­sén­ a’ Dalmátziai Herczeg Marsal Soult, a’ Ge­­nerálstáb, a’ ministerek, és az egész Kir. Udvar megjelentenek. A’ Madritzi leg újabb levelek szerént, sok gyözedelmet vett Fr. Generál Sb­astiani a’ Spa­­nyol Insurgens seregekenn Murcia Országban .

Next