Magyar Kurir, 1810. június-december (24. évfolyam, 1-66, 7-52. szám)

III. Fertály Esztendő - 1810-06-12 / 5-6. szám

Urak ditskretessen viselt hivatalitokban meg ha­gy­attattak. — Továbbá 1. Fő Adószedőknek Nagy Imre és Bernath-­falvi Bernáth János Urak. 2. Vármegye Fő Fiscalissainak. Titt. Szirmay Ádám Tóltsvának ’s Erdő Bényének örökös ura és Kaszner János Urak választattak. 3. Fő Szolga Bíráknak a. A’ Hegy­ally­ai Járásban Pankotai Józsa Antal. b. Az Újhelyiben: Revitzki Tamás. c. A’ Bodrogiban: Szögyéni Ferencz. d. A' Homonnaiban: Szirma - Bessenyői Szir­may Tamás. e. A’ Lókutiban : Sóvári Soos Pál. f. A’ Göröge­nyiben: Farkasfalvi Mauks Mi­hály Urak tétetődtek. 4. All Jegyzőknek Kolosy József és Molnár János Urak neveztettek ki. Vice Fiscalisnak Dókus László Úr. 6. All­ Szolga-Biráknak: Jantó Sándor, Ko­vács Antal, Görgey Antal, Szirmai Szirmay Jó­zsef, Kossuth László, Szentiványi Károly, Sze­­ghi Károly, Püspöki Ferentz, és Némethy Gábor Urak választattak. J­agy Britannia. A­ Frantzia Országon által jött Londoni tu­dósítások szerént IV. Ferdinánd Szicíliai Király­nak számára , a kit a’ Frantziák ellen való há­borúban, minden esztendőben 300 ezer font ster­lingel segített az Angliai fő Kormányszék, ezen summát most 100 ezer font Sterlinger szaporítot­ta mag az Alsó Parlamentum. Ezen meg­határo­zással az Antiministerialis résznek néhány tagja!

Next