Magyar Kurir, 1816. január-június (30. évfolyam, 1-51. szám)

1816-05-28 / 42. szám

ha­ steti I­ldi is kereskedő kompánia’ tulajdona volt. Egy Kutter azonközben a’ tsajka mel­lé evezvén , erről hét fegyveres emberek a’ tsajkára altal ugrántsoltak, a’ hajóslegénye­ket nyakon kapták, a’ hajó’ fenekére zár­ták, a’ pénzes ládák közzül 7-et a’ Kutter­­re által vittek ,­­ a’ tengerre kievezvén , útat vesztettek. — Mondják azonközben, hogy a’ tolvajok közzűl már kettő kézre ke­rült volna.. A’ Ministerium’ írója a’ Kurír, el­lene mond annak a’ hírnek, hogy a’ Pe­tersburg­ és Londoni Udvarok között egy felől, más felől pedig Austria, Pruszszia , és Frantzia ország között nagy hidegség ural­­­kodna, ’s egyszerzmind jelenti, hogy réá van bizattatva , hogy annak a’ Brüszszeli újságokban Május’ 10-dik napján kihirdet­­tetett tzikkelynek is mondjon ellene, hogy tudniillik a’ Madridi Udvarnál lévő Aus­­triai Követ Hertzeg K­ar­u n­­­t­z., még eddig meg nem nyerhette a’ Spanyol Királytól, hogy audientziára mehessen hozzá. Sőt nem tsakhogy audientziára botsátotta ’s Kövéri levelét elvette, sőt mind azokkal a’ tiszte­lettételekkel illette, és az Udvarhoz való mindenkori bemenetelét éppen úgy megen­gedte néki a’ Király, mint ez, a’ Spanyol Udvarral atyafiságban lévő minden más Ud­varok’ követjeiknek meg van engedve.. Tudományos Dolgok. Újra megjelentek igen tsinos formában) Csokonai Vitéz Munkái ezen tzím­ alatt: Csokonai Vitéz Mihály nevezetesebb Poétái Munkáji két kötetben a’ Szerző ké­pével együtt. Kiadta Márton Josef, Pro­fessor. I Kötet.. A’ Tavasz, Lilla , Ódák. II Kötet.. Dorottya, Békaegérhartz Elegyes Versek. Anakrevai Dalok. Bétsben 1816. in 8vo. 1 Rész. 224 old. II Rész 481. old. Ezt a’ kiadást, a’ Szerző igen jól el­talált és John által gyönyörűen kimettzett képe, úgy szinte az Élete rövid leírása , ’s általjában a’ formája és nyomtatása külö­nösen kedvelteb. Erről a­ jövő Postán bő­vebb tudósítást közlünk Olvasóinkkal. A’ Daruvári,, gyógyító erővel bíró ferdőről va­ló Híradás. Tóth országban Posega vármegyében a’ Daruvári. Jankovics Ur jószágában Daru vár mezővárosában találtató termé­szeti melegséggel bíró ferdők, mellyeknek vizét az abban lévő bennék­ levegő , szén­­savanyúság, mészföld , magnesia vagy ke­serű föld , ’s Glauber sava, a’ magok erős­­sitő, felolvasztó és eloszlató erejek által , igen használatossá teszik,,’s a’ betegeknek egésségeket helyre állítják, ezen tökélle­­tességeiken kívül, gyönyörködtető és az el­­ragadásig kellemetes­ fekvésiekre nézve is méltán ajánltathatnak. Hogy annál tökél­etesebbé tétetődjön ez a’ hasznos intézet, ugyan itt most újabban még két különös (extra) ferdők építtettek, köböl, a’ Bade­­ni Engelsbach formájára, a’ vendégek’ lovainak szükséges istállókkal ’s színekkel egyetemben. Traktor (Vendéglő) is új vé­tetett­ fel a’ nagy vendégfogadó házhoz, a’ kinél vállogatott jó borok is találtatnak üveg palatzkokban (butellákban). A’ János’ ferdője megett pedig két felől vad geszte­nye fákkal körülültetett sétáló út készült. A’ vendégek’ számára most is eleg­endő szál­lások találtatnak , a’ mellyek szüntelenül­, újabban épülő házak által szaporittatnak.• Május 1 2­-ik napján adtak Szász forint Huszaspenzert Jutában.-­­ 337 forintot Váltóizéé­­ r

Next