Magyar Kurir, 1823. július-december (37. évfolyam, 1-53. szám)

1823-08-15 / 14. szám

w ill ft* pénz intereses Státus- adósságának 29d. sorvonalában f. h. elsején a’ 48c­. laj­strom húzatott­ ki, melly Udvari - Kama­­ra-Obligatiókat foglal magában a’ 36920d. számtól fogva a’ 38104d. számig, bele­foglaltatván ez is, ’s ezen lajstromnak tőkepénze 1. millió 237 flra, leszállított interessé pedig 25005ft. 55 ffi arra megyen. (A’ Xld. Számú M. Kurír’ 87d. lap­jának 2d. felén a’ 13d. sorban a’ 27*et, megfordítva kell venni, 72*nek.) A fi­g. 14 c­. a S­­­ti­­­u­s­­ papiro­sainak közép-árrok: Státus Kötelező levele 5 pGlmal Conv. P. 81 7/16; Ugyan az 2 1/2 pClma! —; Sorsvonásos Költsön 1820- ról G. P. y — Ugyan az l62iről lOO f. C. P. —; Bizonyítás 182ld. Költsönröl 100 ftért C. P. lOl l/g Becs Városi Bankó Obligatiók 2 1/2 pCtmal 87 3/8­ 100 for. C. P. 249 T/& for. V. Czban,­­ Bank-Actia 922 for. C. P. Ce. Arany — w%v%%vww\vv^ j4 Gabona négy fö nemeinek drrok altaljában Aug- 4c?. —B­pc?. (Mérőjét garasra számlálva V. Czban.) Búza. Rozs. Árpa. Zab. Becsben Aug. 5. 125 100 62 58 — Aug. 9d. *3­7 99 56 58 Stirckerauban Aug. 4d. 140 98— 45 Fischamenden Aug. 5. és 7d. 84 45 44 Nagy Enzensdorfon Aug. 6.121 98 47 56 Ma gy­ar O­r­sz­ág. Pozsony. Erdődi Gróf Pálffy Leopold U Excája T. N. Pozsony Várme­gyének Örökös Fő - Ispánja f. h. 4d. és 5d. napjain Restaurátiót tartván, a’ Vár­megye tisztséget viselők, részint új vá­­lasztatás, részint régibb hivatalaikban va­ló megerősíttetés által a’ következendők: Első Al-Ispánt Tek. Belh­ázai B­ar­ta­­ György Úr; 2d. Al­ispán : Tek. Ol­­gyai Olgyay Zsi­gmond Úri Fő-Nótá­rius: Tek. Kis-Jókai Takács Gáspár Úr; Első Vice -Nótárius: Tek. Galanthai Fekete Ferencz Úr; 2d. V. Nótárius: Tek. Nyéki Németh János Úr; Gén. Perceptor, ’s egyszersmind Surrog. Al­ispán: Tek. Jablanczy József Úr; El­ső Fő-Fiscális : Tek. Buzin­kay Ferencz Úr; 2d. Fő-Fiscális : Tek. Molnár Ru­dolf Úr; Első Vice - Fiscális : Tek. C­s­e­­hy István Úr; 2d. V. Fiscális: Tek. Né­meth Vendelin Úr. — Fő és Vice Szol­ga-Bírák: a) a’Pozsonyi Járásban : Tek. P­r­i­k­k­e­­ Ferencz és Dóka László Urak; b) a’ Hegyen túlvaló Járásban: T. Troyer Leopold és György­ovics József Urak; c) a’ Csallóközi felső Járásban: T. Bit­tó Benjámin és Pető ez Antal Urak; d) a’ Csallóközi alsó Járásban: Tek. Orosz Antal és Kr­as csendes Péter Urak; e) a’külső vagy Szeredi Járásban: T. So­mogyi János és Th­eb­er­y György­­Urak.. ) a’ Nagy - Szombatin Járásban: Tek. Palásthy Antal és Odler József Urak. — Particularis Perceptorok: a) a’ Pozsonyi Járásban: Tek. Böghy Jakab Úr ; b) a’ Nagy - Szombatidban : T. Gu­­dics István Úr; c) a’ külsőben: Vice Gén. Perceptori titulussal: Tek. S­z­ő­l­­lősy Elek Úr; d) a’ Csallóközi felsőben : Tek. Takács Zsigmond Úr; e) a’Csal­lóközi alsóban: Tek. Vermes Vincze Úr; f) a’ Hegyentúlvalóban : Tek. Bol­dizsár Antal Úr. — Exactor: Tek. Új­­G György* Ferencz Úr. — Pozsony Váro­si Commissárius, Fő Szolga-Bírói titu­lussal: Tek. Petők János Úr. — Esküd­tek: a) a’Pozsonyi Járásban: Tek. Hor­váth Antal, Thebery Ferencz, egysz. Bazini Comrhissárius , Al Szolga - Bírói titulussal, és Laurenty János Úrak; b) a’ Nagy- Szombatidban: Tek. Chris,­tophy László, egysz. Nagy - Szom­bathi

Next