Magyar Kurir, 1830. július-december (44. évfolyam, 1-53. szám)

1830-08-20 / 15. szám

—­ 119 atyai nagybátyjánál« az 1810. Decemb. 17-dikén meghalt Ministernek unokáját, az 1825. Mártz. 8 dikán meghalt Ma­gyar-Országi Kintstartó Gróf Mailáth második Józsefinek Gróf Sénnyey Antóniától született fiját, iktatta kor­mányszékébe. Nálunk 1820 tiszteletbeli Al-, 1825 pedig Fö-Nótáriusi hivatalt vi­­sele, eltöltvén bennünket már akkor bi­zonyos reménylésével, a’ mit most bé­­teljesedni örömmel látunk. Innen ugyan azon észt. Fiuméba vitetett által, hon­nan a’ Helytartói Tanátshoz tavaly ho­zatott. (Folytatása következik.) Itt következnek a’ Ts. Ns. Vármegyék­nek és a’ Szabad Kir. Városoknak az Or­szág Gyűlésére elválasztott Mgs. és Ts. Követei, a’ mennyire eddig hitelesen tudhatni: 1) A’Dunán inneni Kerületből. A r . a Várm. Tek. F. Kubínyi Kubiny Jó’sef Úr 2-dik Al-Zápány; és T. Revis­­ztyei Reviczky Jó’sef Úr, Fő Jegyző. Bars Várm. T. Almási Antunovics Adalbert Úr, 1-sö Al-Ispány; és T. Pa­­cséri Odry József Úr, Fő Ügyész. Bars Várm. T. Kesselökői Majthé­­nyi László Ur, 1-sö Al-Ispány; és T. Balogh János Ur Tábla Bíró. Esztergom V. T. Huszár Imre 1-sö Al-Ispány; és T. Heya Imre 2-dik Al-Ispány Urak. Honth V. T. Kesselökői Majthé­­nyi Antal Ur 1-sö Al Ispány; és T. Oko­lt­snai Okolitsáni Károly Ur, T. Bíró. Liptó V. T. N. Palugyai és Thu­­rócz Divéki Platthy Gáspár Ur 1-sö Al- Ispány; és T. Sz. Miklósi és Óvári Pon­­grácz Péter Ur, Fö Fiscalis. Nográd V. T. Gyurtsányi Gábor Ur, 1-sö Al-Ispány; és T. Tót Prónai Prónay János Ur Táb. Bíró. Ny­i­tra V. T. Pethésfalvai Uzovits János Úr 1-sö Al-Ispány; és T. Ocskay Ignátz Úr, 2-dik Al-Ispány. Pest V. Mélt. Szent Királyi Lász­ló Ur , a’ F. M. Hétszemélyes Törvény­szék Táb. Bírája; és T. Dubraviczai Dubraviczky Simon , 2-dik Al-Ispány. Poson V. Kis Jókai Takáts Gás­pár Ur, 1-sö Al Ispány ; és T. Galantai Fekete Ferentz Ur, Fő Jegyző. Trecsén V. T. Borsitzi Borsitzky István Ur, 1-sö Al­ Ispány; és T. Pucho­­vi és Csókai Marczibányi Antal Ur, Táb­la Bíró. Tú­ró­cz V. T. Neczpáli Justh Fe­rentz Ur, 1-sö Al Ispány; és T. Rutkay Károly Ur, Táb. Bíró. Zólyom V. T. Mitsinyei Benicz­­ky Lajos Ur, 2 dik Al-Ispány; és T. Radványi Radvánszky Lajos Ur, Fö Jegyző. 2) A’ Dunántúli Kerületből: F­ejér V. Mélt. Szolga Egyházi Ma­­rich Dávid Ur, 1-sö Al-Ispány; és T. Pészaki Bajzáth György, Fö Jegyző. Győr V.T. B. Bezerédy Ignátz Ur, 1 sö Al-Ispány; és T. Siklósi Szabó Pé­ter Ur 2 dik Al-Ispány. Komárom V. T. Szolnok­ és So­modon Pázmándy Dienes Ur, 1­ sö Al- Ispány; és T. Assa Kürthi Ghyczi Ra­fael Ur, Fö Jegyző. Mos­on V. T. Torkos Mihály Ur, 2 dik Al-Ispány ; és T. Jablánszy Károly Ur, Fö Ügyész. Somogy V. T. Czindery László Ur, Táb. Bíró; és T. Sárdi Somsich Miklós Ur, Tábla Bíró. Sopron V. T. Niczki Niczky Jó­zsef Ur, 1-sö Al Ispány; és T. Felső Bü­ki Nagy Pál Ur, Tábla Bíró. Tolna V. T. Csapó Dániel Ur 1-sö Al­ Ispány; és T. Nedeczki Nedeczky Fe­rentz Ur, Tábla Bíró.

Next