Magyar Kurir, 1832. január-június (46. évfolyam, 1-52. szám)

1832-06-26 / 51. szám

lósy Victor, Farkas M. Szügyi Ferencz, Kovács­s Sigmond, Bornemisza István, Nagy Sándor, Tornallyay Antal, Hu­­bay Bertalan. — Esküdtek: Kerepesy Ödön, Szerecseny János, Jankó István, Czékus Lajos, Vályi Lajos, Kubinyi Sz. Rutényi József, Fáy János, Somoskőy, Szoleczky István , Héthy Sámuel. — Számvevő: Szontagh V. Bátorsági Biz­tos , Somoskőy Ferentz, és Putnoki La­jos Urak* és Thurótz Vgye­s. Junius 7-dikén tartotta tiszt újító székét örökös és va­lóságos Fö-Ispányja Mgos Révai Báró Révay János, Szklabina ’s Blatnitzá­­nak Örököse, Cs. K. Aranykultsos , a’ felső Magyar Országi Bányák Fő Kama­ra Grófja , és a’ hét Bánya városoknak örökös Királyi Biztosa, elölülése alatt, melly alkalmatossággal a’ következendő Urakra esett a’ választás, u. m. Első Al Ispány Kis Rákói és Bisztritskai Le­hotzky Imre ; második Rutkai ’s Kostyá­ni Prutkai Károly. Fő­ Jegyző: Nagy Rakói’s Kelemenfalvai Rakovszky Adolf. Al Jegyzők: Zaturcsai Zathurecky Lász­ló . Tiszteletbeliek : Zathurecki Lajos egyszer’smind Levéltárnok. Szmrecsá­­nyi Szmrecsányi András. Idősbb Prutt­­kay Menyhárt. Fő Adószedő: Jezerni­­tzei Jezernitzky István. Fő Ügyész Ti­sza Újhelyi Újhelyi Lajos. A1 Ügyész: Zathuretzky Jó’sef; Tiszteletbeliek: Draskótzi Vanovics Jó’sef; Lehoczky Pál; Rakssányi László ; Újhelyi Ferentz; Koncsek Lőrincz. Ujak Fő Igazgatója: Rakssányi István; Számvevő: Kis Csep­­tsényi Cseptsányi Albert ; Tiszteletbeli Szolga Bíró : Kis Szoczóczi Szenessy József. Első Járásbeli Szolga Bíró : R­uttkai Ruttkai Boldizsár ; Al-Adószedő: Nagy Cseptsényi ’s Mulhnai Sándor Károly ; Esküdtek: Kossuth Lajos; Lamos János. Második Jár. Sz. Biró Rakovszky Ágoston; Al-Adószedő : Cseptsányi Pál ; Esküdtek : Tomcsényi Tomcsányi Vil­mos ; Lászlófalvai Venics Ferentz. Harmadik Jár. Sz. Bíró : Prakssányi Ferentz ; Adószedő Zorkótzy János ; Es­küdtek: Thurótz Sz. Péteri Dávid Má­tyás; Rakssányi Antal. - . Negyedik Jár. Sz. Bíró: Lehoczky György; Adószedő Nagy Cseptsényi és Muthnai Vladár Jónás. Esküdtek: Ve­­lits Lajos , Lehoczky Simon. — Bizto­sok Újhelyi László. Tsromlía PÁl. A’Pénz folyamat Június’ 25-dikén, közép árr: A’ Státus’ 5p.Centes Obligátziója 87 1/16 Az 1820-béli sorsosok: 175 1/8 Az 1821-béli hasonlók: 1221/2 Béts városa 2 1/2 p. Centes Bankó Obli­­gátáióji: 47 1/4 for. keltek, mind Conv. A’ Bank-Aksziák keltek 1156 1/2 for. ton Conv. Pénzben. A’ mai postával küldjük Győr Vármegye Mappáját a’ Mis­­kóltzi,­Nyitrai, Posonyi, Besztertze Bányai, Lötsei, Nagy Szombathi, Rosnyói, Selmeczi, Tornallyai, Trentsényi, — Rosnyói,Eperjesi, Korotnoki, Okolitsnay, Nagyváradi, Id. Berényi, Pétsi és Pesti Tsomókban a’ szokott mód szerént. (Félárkus Toldalékkal.) Szerkesztető és Kiadó Márton József, Professor. (Landstrasse Piro 515.) Nyomtató : Nemes Halkul Antal* [(Obere Bäcker• Strasse Nr© 755.)

Next