Magyar Méh, 1934 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1934. október / 10. szám

APRÓHIRDETÉSEK ______1 918. Méhész állást keres egy méhész-asztalos, aki 16 év óta 100­ családos méhészetet kezel egy főúri uradalomban. Cím az OMME titkári hivatalában. 919. A Baranyai Méhészkör Évkönyve egyesületünk­nél 80 fillérért beszerezhető. A jeles füzetet lapunk multhavi számában már méltattuk. A füzetben nyolc méhészeti szakíró kitűnő munkája jelent meg. A 80 fillér bélyegekben is beküldhető egyesületünk titkári hivatalába. 920. Nagykeretes méhész, aki önálló iparos, meg­ismerkedne házasság céljából csinosnak mon­dott, 25 év körüli hajadonnal, akinek jelenleg életképes jó méhészete van. Dunántúliak előnyben. Megkeresések az OMME titkári hivatalába kettős borítékban küldendők. Jelige „Minden információt kibirok“. 921. Veszek lefojtani szándékolt kasos méhcsalá­dokat . Csányi, Budapest, XI. ker., Tarcali­ u. 24. 922. Kettő szobát konyhát adok ebédfőzésért és takarításért keresettel bíró,gyermektani mé­­hészcsaládnak. Tóth Péter, Rákosszentmihály, Ilona­ utca 8. 923. Minden méhész addig vegye meg a Méhek álcarothadása és az ellene való védekezés című most megjelent könyvecskét, amíg a méhészet­ben nem lép föl a nagy mértékben terjedő ragályos betegség, mert csak így tudja a veszedelmet elkerülni, ha a könyvecskének a tanításait megismeri. Ára postaköltséggel együtt 68 fillér. Megrendelhető a Rákospalotai Méhészek Egyesületénél. 924. Jákob Konrád: Vándorméhészet című mun­kája egyesületünknél 1 P-ért kapható. Meg­rendeléseket az OMME titkári hivatalába kérünk. 925. Méhésztársaink szíves tudomására hozzuk, hogy a kaposvári kiállításon, noha több méhész kérte gyártmányaink bemutatását, az a nézetünk, hogy egyféle anyaggal nem érdemes szerepelni. Majd ha más dolgot is tudunk kiállítani, mi is ott leszünk a tárlatokon. Az érdeklődőknek gyártmányainkkal ezután is készségesen állunk rendelkezésükre ; a folyó évben műlépünk ára 4'8 P-től 4'30 P-ig váltakozott mennyiség szerint. Príma méh­viaszt az érdeklődőknek a legolcsóbb napi áron szállítunk. Adót nem számítunk, hanem csak a csomagolási önköltségen. Neiser-féle méhészet és műlépgyár Ádánd, Somogy irigye. 926. Veszek keveset használt, jókarban lévő orszá­gos méretű 4-soros kaptárokat, méhek nélkül. Ajánlatokat a következő címre kérek : Szám István, Budapest, VIII., Ludoviceum­ utca 16. 927. Kidobott anyás méhcsaládokat szeptember 15-ig veszek. Az árak megjelölését kérem. Reichardt Miklós, Vál, Fehér megye. 928. Régi méhészeti munkákat veszek. Árajánla­tokat a könyv megnevezése mellett kérünk az OMME titkári hivatalába küldeni. 929. Méhészek! 26 erőteljes család, nagy-Boczonádi kaptárokban, ideális méhlegelőn, pörgetővel, födelezővel 1200 P-ért eladó. A vételár egyharmada már az idei hozamból megtérül. Salgótarjáni kályhát vennék. Lázi József, Mezőtúr, Vasút-utca. 930. Pfeiffer Gyula méhésztársunk angol úri­szabóságát Budapest, VIII., ker., Rökk Szilárd­ utcából, Budapest, VIII. ker., József­­körút 51., I. emelet alá helyezte át, ahol a 1. méhésztársakat előnyös kiszolgálásban része­síti. 931. Kiadó 2500 darab különböző típusú mézesüveg, henger alakú­ és szögletes. Az egyik oldalon méhkasábra és űrtartalomjelzés, csavaros tetők. Árak : egy kg-os 34 fillér, fél k­g-os 24 fillér, negyed kg-os 16 fillér, egy nyolcad kg-os 12 fillér. Csere mézért, viaszért, méhekért lehetséges. Szalay Gábor, Sashalom, Bethlen Gábor­ u. 30. Pest megye. 932. Majdnem tíz Hunor-vándorkaptáraimat ela­dom, vagy mázért elcserélem. Ára darabonkint 20 P, esetleg 20 kg akácméz. A kaptárok 20 üres kerettel és a többi hozzávaló fölszere­léssel értendők. A méheket eladtam. Nem betegség miatt pusztultak el. "■■zv. Tárnok Istvánná, Vecsés, Város­ u. 7. Pest megye. 933. Eladó szeptember—október havi szállításra 20 méhcsalád országos 3-és 4-ke­retsoros kaptárok­ban, teljes építménnyel. Áz megegyezés szerint. U­jhelyi István, Máriabesnyő, Teleki­ u. 931. Méhészkedés fölhagyása miatt eladó 22 méh­család 16—20 kiépített 35x35 állókeretes Török-féle lapozókaptárban. Egy-egy kaptár ára 55—60 P volt, most lépestől, mézestől, népestől megvehető 50 P-vel. Egy tételben, helyben 1000 P-ért. Ugyancsak eladó 500 öl bekerített termő gyümölcsösben szoba- kony­­hás-verandás, két kerti ház. Az egyik épített méhessel kapcsolatos. Jó vidék. Nyugdíjas­nak igen előnyös. Török János, Tihany. 935. Rendszerváltoztatás miatt országos és kasos méheimet eladom. Garantált minőségű akác­­műzet veszek nagyban. Dr. Szalay János, Miskolc, Nagyávas, Csáti-sor 373. Garantált szép sárga méhviaszt mindenkor napi áron vesz. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezérképviselete. B­u­d­a­p­e­s­t, V., Zol­tán-utca II. szám Kiadásért felel: Héjjas Endre •’l'atru' - nyomda R.-T., Budapest — 31?SD1 Felelős vezető : Magyary István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék