Magyar Merkurius, 1798. január-május (6. évfolyam, 1-39. szám)

1798-03-09 / 19. szám

Kisded Magyar Grammatika, mely még a’ Ma­­gyar Oskolában Uvó, de a’ Deák Oskolákra igyekező Kisded Tanulóknak oly véggel ké­­szittetett, hogy a’ Deák nyelv­ mesterségét majd könyebben tanúlhassák. 8. 5 kr. Deák Grammatika magyarul. A’ Magyar Grama­­tikához foglalva, g. 12 kr. Artis Poeticse Elementa. .. to kr. hozzá van tárol­­va egy kis Mythologia­ is. Abc-Könyvetske. A’ Magyar Országi apróbb Os­kolák’ hasznára készittetett S. Patakon. 8.3 kr. A’ Mechanikának rövid Summája. A’ gyermekek számára. 8. 5 kr. A Magyar Törvénynek rövid Summája. A’ gyer­mekek számára. 8. I. kr. Csokonai Mihály, Diétái Magyar Múzsája, 8 f­egy veres borítékkal. 24 kr. «t ( I­ II) Neminémei hajlandóságot és tehettséget érez­vén magamban a’ mappák rézbe való mettzésére , hasznosnak ítéltem, kivált az Oskolákra nézve, ha ezeknek készitésére adnám magamat. Ugyan e’ czélból metszettem is már , jó olvasható betűk,­kel két mappát t. t. Régi Görög Ország, és Kis Asia mappáit az sőt ugyan Cellarius a* másodikat pedig Kocler nagyobb mappái szerént, és az orrokat író p­ipirossan , illuminálatlan , egyenként, határoz­tam . Krajtsiárokra minden tízre rá adván egyet.

Next