A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 28. évfolyam (1894)

Melléklet a M. Mérnök- és Építész-Egylet „Közlönye" 1894. XII. számához. A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET TISZTIKARÁNAK, VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS TAGJAINAK NÉVSORA AZ 1894. ÉV VÉGÉN. Tisztikar: Elnök: Czigler Győző. Alelnökök: Robitsek Sándor és Miklós Ödön. Igazgató: Fábián János. Titkár: Fittler Kamill. Másodtitkár: Mihályfi József. Könyvtárnok: Czekelius Aurél. Pénztárnok: Landgraf János. A szakosztályok tisztviselői: I. Üt-, vasút- és hídépítési szakosztály. Elnök: Tolnay Lajos. Jegyző: Szerdahelyi Ágost. II. Vízépítési III. Gépészeti-gyáripari IV. Geodesiai V. Bányászati-kohászati VI. Műépítési VII. Középítési Elnök: Lechner Lajos. Jegyző: Kolossváry Ödön. Elnök : Cserháti Jenő. Jegyző : Jász Dezső. Nem alakult meg. Elnök : Kerpely Antal. Jegyző : Návay Gyula. Elnök : Czigler Győző. Jegyző: Hübner Jenő. Elnök: Pucher József. Jegyző : Sándy Gyula. Mint tiszteleti tagok: Hieronymi Károly, Hollán Ernő, Szily Kálmán és Tolnay Lajos. 1892. évi választás: Bánó László, Ghyczy Géza; Robitsek Sándor, Ambrozovits Béla, Kájlinger Mihály, Pecz Samu, Faragó Lipót, Kádár Gusztáv, Miklós Ödön, Könyves Tóth Mihály, Szüts Béla, dr. Wagner Jenő. 1893. évi választás: Dobiecki Sándor, Mihályfi József, Ne'y Választmányi tagok: Béla, Landgraf János, Kvassay Jenő, Wachsmann Ferenc, Józsa László, Landau Gusztáv, Markos György, Zsák Hugó, Bánki Donát, Alpár Ignác. 1894. évi választás : Lipthay Sándor, Pártos Gyula, E. Illés Aladár, Bolla Mihály, Dolecsko Mihály, Pékár Imre, Kiss István, Gulácsy Béla, Hauszmann Alajos, Steindl Imre, Bényei Zsigmond, Bertalan Lajos. Közlönyszerkesztő : Edvi Illés Aladár. Közlönyfelügyelő bizottság: Dobiecki Sándor, Hieronymi Károly, Ney Béla. Tiszteleti tagok: Hidvéghi gróf Mikó Imre Possenti Károly f. Megválasztatott 1867. Dr. Stoczek József f, mérnök, kir. tanácsos, a főrendiház tagja, az egyesület volt alelnöke. Megválasztatott 1876. május 20. Ybl Miklós f, építész, a főrendiház tagja, az egyesület volt alelnöke. Megválasztatott 1876. május 20. Hieronymi Károly, mérnök, m. kir. belügyminiszter, orsz. képviselő, az egyesület volt alelnöke. Meg választatott 1882. május 28. Br. Hansen Teofil f, építész, Ober-Baurath. Megválasz­tatott 1884. június 3. Hollán Ernő, mérnök, valóságos belső titkos tanácsos, altábornagy, a főrendiház és az akadémia tagja, az egye­sület volt elnöke. Megválasztatott 1885. június 5. Tolnay Lajos, mérnök, országgyűlési képviselő, nyug. min. tanácsos, az egyesület volt elnöke. Megválasztatott 1893. februárius 26. Szily Kálmán, mérnök, a M. Tud. Akadémia főtitkára, az egyesület legelső titkára. Megválasztatott 1893. febr. 26. Alapító tagok: Hátralékos Befizetett Hátralékos Befizetett Alpár Ignác ... összeg irtokban összeg irtokban összeg irtokban Alpár Ignác ... —• 300 20 Deák Mihály... ... ... — 200 Forgó István... — 200 Ambrózovics Béla . . — 500 Deutsch József ... ... — 300 40 Freund Vilmos ... ... — 200 Ámon József... ... ... — 300 Deutsch Lajos ... ... — 200 Gedeon Mátyás ... ... — 200 Angyal Dénes 200 Devecis Delvecchio F. — 200 Geissler Lajos — 300 5 Arnstein Henrik ... ... — 300 Domaniczky István ... — 200 Gerster Béla... ... ... — 200 Banovics Kajetán ... 50 150 25 Eilers Frigyes ... ... — 200 Gfrerer Miklós ... ... — 300 Basch Gyula... ... ... — 200 Éjszaki Károly ... ... — 300 45 Ghycy Béla ... ... ... — 200 Biedermann Albert ... — 300 Éltető Elek — 200 Glasner József — 200 Blaskovics Fridolin ... — 300 Erdey Benedek ... ... — 200 Glück Bernát... — 200 10 Bláthy Ottó Titusz ... — 300 Fábián János ... . . — 000 Görgey László ... ... 111 98 Block John ... ... ... — 300 30 S. Fekete Zsigmond 100 1200 Gregersen György ... — 300 Bobula János ... ... — 200 Ferenczi Károly — 200 50 Gregersen Guilbrand... — 500 Brenner János ... ... — 200 Festetich Andor gróf — 200 Grötschel Imre ... — 200 Bugát Ferenc — 200 Festetich Pál gróf ... — 200 Gschwindt Mihály ... — 200 15 Bukovics Gyula ... ... — 200 Fésűs Mihály ... ... — 300 Guttmann Aladár (gelsei)— ?00 Csapó Ferenc — 200 35 Feszty Adolf... ... ... — 200 Haasz Jakab — 200 Czekelius Aurél ... ... — 200 Fischer Henrik ... ... — 300 55 Hajdú Gyula... ... ... —• 200 Czigler Győző — 300 Fittler Kamill — 300 Hajnal Antal ... — 200 Dávid Vilmos ... ... — 300 Fleischmann József.... — 300 Halász Kázmér ... ... — 200 Hátralékos Befizetett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék